, rubrika Aktuality

Pražský workshop o katetrizačních ablacích se koná už podvacáté

Právě v těchto dnech – od 2. do 4. dubna 2017 – probíhá jubilejní, už 20. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích. Na akci, kterou každoročně pořádá kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce a Klinika kardiologie IKEM, se letos sjeli přední odborníci z USA, Brazílie, Německa, Itálie, Francie, Švýcarska, Dánska a Číny. Součástí programu je také série 15 on-line přenosů z katetrizačních sálů v Praze, Lipsku a Bordeaux.

Ústředním tématem letošního ročníku jsou nové strategie katetrizační léčby fibrilace síní a komorových arytmií. Účastníci workshopu mají možnost prostřednictvím on-line přenosu pozorovat řadu metod katetrizační ablace komorových arytmií včetně použití systému elektromagnetické dálkové navigace a katetrizační ablace fibrilace síní, zejména použití nejmodernějších mapovacích systémů nebo balónkové metody.

Nemocnice na Homolce

Srdeční arytmie jsou častým problémem pacientů ve vyspělých zemích, včetně České republiky. Nejčastější arytmií je fibrilace síní. V současnosti se vyskytuje asi u 1 až 2 procent populace a do roku 2 030 se očekává zdvojnásobení počtu nemocných. I když se může vyskytovat i u jinak zcela zdravých jedinců, mnohem častěji je projevem postižení srdce při různých chorobách, jako je vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo obezita. Podobně se zvyšuje i výskyt komorových arytmií u pacientů se srdečním selháním.

Nemocnice na Homolce

Katetrizační ablace spočívá v tom, že se uvnitř srdce odstraní tkáň, která arytmii způsobuje nebo se podílí na jejím udržení. V posledních letech došlo k prudkému rozmachu této metody léčby, a to díky moderním technologiím. Ty umožňují trojrozměrné mapování elektrické aktivity v srdci, zobrazení srdečních struktur a mnohem účinnější odstranění patologické tkáně.

Nemocnice na Homolce

Nemocnice na Homolce