, rubrika Aktuality

Zemřel doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc. – otec gama nože

19. prosince odešel ve svých 98 letech jeden z průkopníků československé neurochirurgie, doc. Vilibald Vladyka. Stál u zrodu stereotaktické neurochirurgie, která díky rozvoji radiodiagnostických metod umožnuje přesnou lokalizaci postižených míst v oblasti mozku a její následnou léčbu.

Doc. Vladyka se narodil v roce 1923 v Brně a začínal na konci 50. let minulého století v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích na neurologické, později neurochirurgické klinice prof. MUDr. Zdeňka Kunce. Intenzivně se zajímal o průkopnické metody v zahraničí, a po návratu ze studijních pobytů v Paříži se je snažil uplatňovat i na pražském pracovišti. Zejména pro léčbu extrapyramidových poruch (např. Parkinsonova nemoc, dystonie apod.), ale stále více se se zabýval i léčbou epilepsie stereotaktickým způsobem a psychochirurgií. Podílel se na konstrukční úpravě Guiotova přístroje, který umožnoval přesně cílit postižená ložiska v oblasti mozku a mozečku. Rozvoj stereotaktických metod vedl k rozšíření indikací pro neurochirurgické operace a také k velkému zájmu lékařů o obor. Doc. Vladyka pracoval v ÚVN až do roku 1990, kdy odešel do důchodu, ale v roce 1992 jako 69letý už nastoupil jako primář nově vzniklého oddělení stereotatické a radiační neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce, které vedl až do roku 1998. Za jeho vedení se podařilo díky známé sbírce Nadace Charty 77 získat gama nůž, unikátní zařízení využívající špičkovou technologii pro stereotaktickou radiochirurgii, a vybudovat tak pracoviště, které dnes používá nejmodernější stereotaktické postupy, včetně hloubkové mozkové stimulace. Doc. Vladyka byl velmi otevřená osobnost, který se nebál přizvat si mladé spolupracovníky, aby dále využívali a rozvíjeli jeho zkušenosti. Všichni kolegové ho velmi respektovali pro jeho neutuchající zájem o obor, jasnou mysl, noblesu a přátelský přístup.

Čest jeho památce