, rubrika Aktuality

Cvičný traumaplán simuloval nehodu autobusu

V pátek 24. května jsme aktivovali cvičný traumatologický plán, neboli traumaplán, který simuluje organizaci pomoci při mimořádných událostech, jako jsou hromadné nehody, epidemie nebo živelné katastrofy.

Prověřili jsme reakci na vyhlášení traumaplánu, shromáždění jednotlivých skupin v určeném prostoru a procvičili jsme fázi umístění pacientů přijatých od ZZS po hromadné havárii autobusu na jednotlivá oddělení a organizaci jejich definitivního ošetření.

Cvičení traumaplánu pomáhá zdravotníkům a ostatním zúčastněným pracovníkům, aby si tyto postupy vyzkoušeli nanečisto a mohly se odstranit případné nedostatky. Zároveň je povinností každého zdravotnického zařízení tato cvičení v pravidelných intervalech organizovat.