, rubrika Aktuality

První kardiostimulátor v Klaudiánově nemocnici pod vedením prof. Petra Neužila

První kardiostimulátor zavedl v Klaudiánově nemocnici prof. MUDr. Petr Neužil, CSc. FESC, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce se svým týmem a výkonu přihlížel personál interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, který bude další implantace provádět, a který se již na Homolce zaškolil.  

Kardiostimulátor je elektronické zařízení, které u pacienta nahrazuje jeho srdeční rytmus v případě, kdy srdeční frekvence je pomalá nebo dochází k významné převodní poruše. Implantace kardiostimulátoru není limitována věkem a je v mnoha případech život zachraňujícím výkonem.  

„Jak jsem očekával, výkon byl pravým koncertem – ukázala se síla sehraného týmu. Na této první naší implantaci se také podílely firmy dodávající kardiostimulátory a další vybavení k provádění těchto výkonů. Všem zúčastněným za to patří velký dík,“ konstatoval primář interního oddělení Martin Polák.  

Interní oddělení předpokládá, že v roce 2022 bude zavedeno cca sto kardiostimulátorů. Do budoucna ale tento počet výrazně poroste – přibydou pacienti z širší spádové oblasti.

Otevření kardiostimulačního centra v Mladé Boleslavi znamená, že se nemocnice zařadila mezi několik takových center ve Středočeském kraji.  

Do konce roku budou probíhat tyto výkony ve zkušebním režimu, kdy interní oddělení bude vylaďovat provedení podle týmu profesora Neužila. Implantace kardiostimulátoru bude prováděn pod vedením primáře Martina Poláka, který již má licenci v oboru trvalá kardiostimulace (zkušenosti v tomto oboru získával od roku 1987 v Oblastní nemocnici Příbram). Klaudiánova nemocnice samozřejmě bude nadále spolupracovat s chirurgickým oddělením, s Kardiocentrem v Liberci a kardiocentrem Nemocnice na Homolce. V případě přání pacientů také s IKEM, Fakultní nemocnicí na Vinohradech či s II. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice.

Cílem primáře Martina Poláka je postupně vychovat další kolegy pro mladoboleslavské kardiocentrum tak, aby bylo plně funkční po celý rok. „Provoz kardiostimulačního centra vyžaduje jisté organizační změny na našem oddělení, především plánování výkonů, v ošetřovatelské péči, ale také aktivní přístup nás lékařů k problematice implantací. Otevření centra způsobilo, že nezdravotnický personál má novou aktivitu, pro kterou se nadchl – pro fungování je to nesmírně důležité! Příkladem pro sestry je právě sehranost týmu z Nemocnice na Homolce, kde se zúčastnily výkonů a kde se s nimi podělily setry i lékaři o jejich zkušenosti,“ vysvětlil.

Zdroj: Klaudiánova nemocnice