, rubrika Aktuality

Nejspokojenější jsou pacienti na Homolce

Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě v prvním ročníku projektu Národního hodnocení spokojenosti pacientů, které v říjnu 2021 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zapojilo se do něj 13 českých a moravských,  převážně přímo řízených, nemocnic, které disponují lůžkovými odděleními.

Hodnocení probíhalo formou podrobného dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo několik stovek pacientů. Lidé hodnotili zdravotnické zařízení v osmi kategoriích.

  • Přijetí pacienta do zařízení
  • Respekt, ohled, úcta k pacientovi
  • Koordinace a integrace péče o pacienta
  • Informace a komunikace s pacientem
  • Tělesné pohodlí pacienta
  • Citová opora pacienta
  • Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta
  • Propuštění pacienta ze zařízení

„Výsledkem projektu jsme velice potěšeni. Zároveň je to pro nás velký závazek. Spokojenost pacientů je naší prioritou a stále pracujeme na tom, abychom nejen dobře léčili, ale aby u nás pacienti našli přívětivé prostředí a vstřícný personál, který mu poskytne všechny potřebné informace a který mu pomůže překonat často nejtěžší chvíle,“ komentoval výsledky hodnocení ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA.

Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů je výsledkem dlouhodobé aktivity Ministerstva zdravotnictví, jehož hlavním cílem je nastavení jednotného systému sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů v ČR a posílení hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravotní péče.