, rubrika Aktuality

21. pražský workshop o katetrizačních ablacích

Ve dnech 22.–24. dubna 2018 proběhne v kongresovém centru Akademie věd ČR 21. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích. Tak jako každý rok se na něj sjedou stovky předních specialistů z celého světa, aby se v České republice seznámili s novinkami v oblasti ablační katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny budou moci sledovat živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Na letošním ročníku bude tým arytmologů pod vedení prof. Petra Neužila, primáře kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, prezentovat provádění katetrizační ablace u nemocných s komorovými tachykardiemi (se zrychlením srdečního rytmu), a to jak s využitím dálkové magnetické navigace, tak i s mechanickou podporou oběhu levé komory srdeční. „Provedeme tzv. uzávěr ouška levé síně v rámci prevence cévní mozkové příhody novým systémem okluderu u nemocného s neřešitelnou fibrilací síní. – Ouško je jakýmsi slepým střevem vycházejícím z levé síně. Je místem vzniku více než 90 procent krevních sraženin. – Dále je plánována ultrarapidní ablace pomocí laserového balonkového katétru a spolu s kolegy z Brazílie provedeme katetrizační ablaci nervových ganglionálních plexů u nemocného s těžkou formou tzv. kardioinhibiční synkopy (opakovaného stavu bezvědomí). S docentem Michálkem předvedeme inovativní radiofrekvenční sympatektomii punkční technikou bez nutnosti operace u nemocného s arytmickou bouří, která není řešitelná ani implantací defibrilátoru,“ říká Neužil. Zajímavý zákrok předvedou poslední den lékaři z Japonska, a to katetrizační ablaci u chronické formy fibrilace síní. Z Nemocnice Na Homolce bude během dvou dnů účastníkům mezinárodního workshopu přenášeno devět výkonů.

Pražský workshop o katetrizačních ablacích je světově ojedinělá, prestižní akce, největší svého druhu vůbec.

Několik detailů navíc:

  • Srdeční arytmie jsou častým problémem ve světě i u nás. Nejčastější arytmií je fibrilace síní, která se vyskytuje téměř u 2 procent populace. Do roku 2030 se očekává zdvojnásobení počtu nemocných se síňovou fibrilací.
  • Katetrizační ablace je metoda, kterou se odstraní uvnitř srdce tkáň, jež arytmii způsobuje nebo se podílí na jejím udržení. Nejčastěji se používá radiofrekvenční proud, laser, ultrazvuk anebo kryotermie (zmražení).
  • K určení mechanizmu šíření složitějších typů arytmií slouží elektroanatomické systémy, které umí vytvářet trojrozměrný obraz.
  • Z celkového počtu kolem 7 000 katetrizačních ablací v rámci celé ČR v roce 2017 jich na Homolce bylo provedeno 1 200, což je absolutně nejvyšší počet.