, rubrika Aktuality

Oddělení ORL. Věděli jste, jak je užitečné?

Na první pohled by se mohlo zdát, že služby některých oddělení a ambulancí naší nemocnice, která se zaměřuje především na léčbu mozku, nervové soustavy, srdce a cév, jsou jen jakýmsi přídavkem péče, něčím navíc. A vidíte, není to pravda. Všechna oddělení v naší nemocnici se vzájemně podporují a vytvářejí nutné zázemí pro činnost ostatních. Tak například oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku. Nevěřili byste, s kolika pracovišti uvnitř nemocnice spolupracuje! – Informaci nám poskytl primář oddělení MUDr. Petr Jirák:

Velmi úzce spolupracujeme se stomatochirurgickým oddělením při operačním řešení kombinovaných, především zánětlivých stavů v oblasti vedlejších nosních dutin.

S oddělením neurochirurgie spolupracujeme při operacích báze lební a krční páteře – připravujeme přístupovou cestu nosní či ústní dutinou, abychom neurochirurgům umožnili zákrok v klínové dutině nebo v oblasti horní krční páteře. Často ve spolupráci řešíme potíže s čelními a čichovými dutinami, které je třeba řešit zevní cestou. Společně provádíme i zevní operace při úniku mozkomíšního moku z oblasti vedlejších dutin nosních, pokud není možné endoskopické řešení.

Rozsáhlá je i naše spolupráce s oddělením neurologie. Společně diagnostikujeme a řešíme potíže pacientů se syndromem spánkové apnoe (zástavami dýchání) a ronchopatií (chrápáním). Využíváme jak vlastní screeningovou spánkovou laboratoř na lůžkovém ORL oddělení, tak spánkovou laboratoř na neurologii v rámci centra pro poruchy spánku.

Pro všechny jednotky intenzivní péče a operační sály zajišťujeme bronchoskopické odsávání u pacientů v bezvědomí.

Spolu s lékaři ARO zajišťujeme před plánovanými operačními výkony průchodné dýchací cesty u pacientů, kde se předpokládá obtížná intubace.

S kardiologickým, kardiochirurgickým a cévním oddělením jsme v těsném kontaktu při přípravě pacientů na operace. Před vlastním, často rozsáhlým operačním výkonem diagnostikujeme a mnohdy operačně řešíme potenciální ložiska infekce v oblasti ORL.

S interním oddělením, přesněji s lékaři endokrinology, spolupracujeme při indikovaných operacích štítné žlázy a příštítných tělísek.

S oddělením rehabilitační a fyzikální medicíny spolupracujeme při řešení poruch pohyblivosti hrtanu a hlasivek.

S oddělením chirurgie zase spolupracujeme při operacích v oblasti průdušnice a společně provádíme i operace objemných, do hrudníku se propagujících laloků štítné žlázy.

Pro všechna lůžková oddělení a JIP zajišťujeme nepřetržitou službu specialisty pro řešení ORL potíží u hospitalizovaných pacientů.