, rubrika Aktuality

29. září – Světový den srdce

Světový den srdce, který si dnes v našem Kardiocentru, připomínáme, oslavuje zdraví jediného orgánu, který je možné slyšet a cítit. V Nemocnici Na Homolce děláme vše proto, abyste své srdce mohli zapojit do všech aktivit, které si přejete.

„V našem Kardiocentru na Homolce neustále vyvíjíme nové šetrnější metody, které vracejí pacienty velmi rychle do života. V oblasti kardiochirurgie jsou to především záchovné výkony na chlopních, miniinvazivní výkony a roboticky asistované operace, s nimiž máme v České republice patrně největší zkušenosti,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA, přednosta Kardiocentra.  

Doménou kardiologického oddělení pod vedením prof. Petra Neužila jsou především miniinvazivní katetrizační zákroky, kterých se na Homolce provádí více než 3000 ročně.  Jednou z posledních novinek je zavedení implantátů do obou hlavních větví plicní tepny, které mají změnit průtokové charakteristiky levé a pravé komory, a umožnit tak pacientům s chronickým srdečním selháním zvýšit jejich fyzickou aktivitu a možné také prognózu. S metodou máme slibné výsledky a těšíme se, že ji budeme moci brzy uplatnit u více pacientů. Naprosto převratnou technikou je inovativní ablace ultrakrátkým pulsem vysokého napětí, která pacientům s fibrilací síní přináší novou naději.  Jedná se o revoluční metodu, kterou Kardiocentrum Na Homolce intenzivně vyvíjelo i v době pandemie a aplikovalo již více než stovce pacientům a jako první pracoviště v České republice získalo certifikaci k rutinnímu klinickému využití.  

"Jsme hrdí na to, že se robotické operace stály díky našim zkušenostem rutinním zákrokem. Jedná se především o roboticky asistovaný aorto-koronární bypass, plastiky chlopní, či uzávěry defektu septa síní,“ upřesňuje primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA.