, rubrika Aktuality

10 let od zavedení robotické navigace do léčby srdečních arytmií

8. června 2007, tedy právě před deseti lety, byla v Nemocnici Na Homolce poprvé v ČR použita dálková elektromagnetická navigace Niobe™ firmy Sereotaxis Inc. (St. Louis, USA), tj. zcela nová, robotická technologie umožňující bezpečnější a efektivnější katetrizační léčbu srdečních arytmií. Zavedení dálkově navigované katetrizace přineslo naději celé řadě nemocných, u kterých běžná léčba arytmií selhávala buď kvůli technickým limitacím, nebo z důvodu přílišného rizika vlastního zákroku.

Díky novému přístroji byl na Homolce zahájen program léčby velmi složitých arytmií, zvláště u nemocných s vrozenými srdečními vadami, na které se Nemocnice Na Homolce dlouhodobě zaměřuje, život ohrožujících komorových tachyarytmií a dalších komplexních arytmií.

„Pomocí magnetické navigace lze provést i tak náročný výkon, jako je alkoholová ablace u nemocných s tzv. hypertrofickou kardiomyopatií, což je genetické onemocnění, které ohrožuje nemocné především v mladším věku náhlou srdeční smrtí. Ve srovnání s dříve používanými klasickými, manuálně prováděnými procedurami lze pomocí systému Niobe katetrizační ablace i velmi složitých srdečních arytmií provádět přesněji a efektivněji,“ říká primář kardiologie Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Systém Niobe Epoch™ tvoří dva permanentní magnety, které směřují přímo na hrudník nemocného a vytvářejí homogenní magnetické pole o průměru 30 cm a intenzitě 0,1 T – to je desetkrát méně, než je tomu v případě magnetické rezonance. Lékař neovládá katetry manuálně, ale pomocí počítačové myši a joysticku z kontrolní místnosti. Kombinací mechanického posunu a magnetické navigace ohybu a rotace katetru je dosaženo přesné polohy, přítlaku a orientace katetru, který pak směřuje k příslušnému místu vzniku srdeční arytmie. K tomu se využívá ještě mnoho dalších pomocných zobrazení, jako je rentgen (dávka rentgenového záření je výrazně omezena), ultrazvuk, záznam EKG křivek a elektroanatomické trojrozměrné zobrazení, které umožňuje vytvořit potenciálovou mapu srdce.

„Navigační systém Niobe je ojedinělý také v tom, že umožňuje automatizaci výkonu. Operující lékař v té části srdce, v níž zasahuje, dotykem katetru se srdeční stěnou získá izolované potenciály. Z nich se počítačově vytvoří trojrozměrná potenciálová mapa, která reprezentuje přesné informace o elektrické aktivitě jednotlivých buněk. Poté může lékař tuto mapu opět s pomocí trojrozměrné počítačové grafiky propojit s anatomickým zobrazením srdce na počítačové tomografii nebo na magnetické rezonanci. Získá tím takřka ideální vizualizaci části srdce, z níž se šíří arytmie a kterou je třeba ošetřit katetrizační ablací. V počítači si pak označí bod, kam se chce s katetrem dostat, kde chce působit radiofrekvenční energií, naplánuje k němu cestu a poté k němu katetr odešle,“ vysvětluje Neužil.

Katetrizační ablace je metoda určená k léčbě poruch srdečního rytmu. Využívá katetry, tedy tenké trubičky, jež se do srdce zavádějí z přístupu cévami, a to jejich napíchnutím buď v třísle, nebo na krku. Kardiolog katetr zavede do místa v srdci, z nějž se šíří arytmie, a provede s jeho pomocí tepelnou destrukci určené tkáně za pomoci radiofrekvenčního proudu.

Kardiologové v Nemocnici Na Homolce dosud systémem magnetické navigace Niobe provedli celkem 1 651 zákroků, převážně u nemocných se složitými srdečními arytmiemi. Efektivita těchto výkonů je vysoká, v závislosti na složitosti arytmie se pohybuje od 70 do 99,5 procenta. Za deset let běžného klinického provozu prokázali mimořádnou bezpečnost metody – při jejím použití nezaznamenali žádný případ život ohrožující komplikace. Magnetický katetr je velmi poddajný, na pohmat připomíná vařenou špagetu, takže není možné, aby pronikl srdeční stěnou. Komplikace nejsou registrovány ani v celosvětovém měřítku. První systém Niobe byl instalován v Hamburku v nemocnici St. Georg, v roce 2004, nyní ho po celém světě využívá kolem 200 center. Za celou tu dobu byly provedeny stovky tisíc zákroků s minimem souvisejících komplikací.

Nemocnice Na Homolce je co do počtu výkonů největším českým pracovištěm pro léčbu poruch srdečního rytmu. Na katetrizační ablace se zaměřuje už 20 let, od roku 1997, a za tu dobu zde bylo provedeno více než 10 000 ablací. V loňském roce zdejší kardiologové provedli 1 148 katetrizačních ablací, 540 implantací kardioverterů defibrilátorů a 620 implantací kardiostimulátorů, což je nejvíce arytmických zákroků u nás. V České republice jsou dnes pouze dvě taková pracoviště, vedle Nemocnice Na Homolce se na katetrizační ablace zaměřuje Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Nemocnice na Homolce