, rubrika Aktuality

Vědecký úspěch pro radiodiagnostické oddělení

V prestižním impaktovaném časopisu Nanoscale Advances britské Royal Society of Chemistry vyšla na konci roku 2020 publikace Formation of gadolinium–ferritin from clinical magnetic resonance contrast agents, která je výsledkem kolektivu autorů z českých i zahraničních výzkumných institucí.

Korespondujícím autorem publikace je prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., primář radiodiagnostického oddělení a druhým autorem tohoto článku je MUDr Aaron Rulseh, PhD. ze stejného pracoviště. Článek je prezentován i na titulní straně časopisu s grafickým provedením od Jakuba Jana Suchého. Autoři článku představují model, který simuluje ukládání gandolinia v mozku. Gandolinium je kovový feromagnetický prvek, který se může uvolnit z některých kontrastních látek, jež se dříve v klinické praxi při vyšetření magnetickou rezonancí používaly. Dále článek demonstruje moderní a z tohoto pohledu bezpečnější kontrastní látky, kde k takovému jevu téměř nedochází, případně v zanedbatelných kvantech. Všem autorům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších vědeckých úspěchů.