Seznam používaných zkratek

Seznam zkratek a povolených symbolů ve zdravotní dokumentaci