Léky na předpis

Léky na předpis

Informace o úhradách, cenách, průměrném aktuálním doplatku a výši tzv. započitatelného doplatku léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění naleznete zde.

Co je to tzv. započitatelný doplatek?

Výše doplatku stanovená pro konkrétní lék, kterou je možno zahrnout do tzv. ochranného limitu.

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců

Pokud celkový součet těchto započitatelných doplatků překročí v kalendářním roce stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen.

Hodnotu započitatelného doplatku za Vámi odebrané léky najdete na každé účtence!

Jaká je platnost receptů a poukazů?

Platnost e-receptu (elektronického receptu) je stejná jako papírového.

Recepty s předepsanými antibiotiky platí 5 kalendářních dnů (počínaje dnem jejich vystavení), pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití (masti, kapky).

Recepty s ostatními léčivými přípravky platí 14 kalendářních dnů. Recepty s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat (opakovací recept), platí 6 měsíců, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Recept vystavený pohotovostní službou (též zubní) platí do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

Poukaz na zdravotnické prostředky (berle, ortézy, obvazový materiál…) má platnost 3 měsíce.

Platnost výpisu z receptu je stejná jako platnost receptu, počítá se ode dne vystavení výpisu.

Jaké množství léku může lékař předepsat?

Na receptu smí být předepsán pouze takový počet balení, který odpovídá  léčebné dávce na 3 měsíce.

Pokud je pacientův zdravotní stav stabilizován a nevyžaduje častější návštěvy lékaře, je možné výdej předepsaného léku opakovat. Tzv. opakovací recept potom musí být označen pokynem „opakovat“ a počtem výdejů předepsané dávky. Takto ale nelze předepsat lék s obsahem návykové látky (léky na spaní, proti úzkostem, některé léky na tlumení bolesti…)

Co je to generikum a generická záměna?

Generický lék (generikum) je kopií původního originálního léčiva. Na trh přichází až po uplynutí patentové ochrany originálu. Jeho cena je nižší, protože nemusí krýt náklady na původní výzkum a vývoj. Obsahuje stejné léčivo ve stejném množství jako příslušný originální přípravek a má i stejnou lékovou formu (např. tablety, tobolky, kapky, mast…). Typ a poměr použitých pomocných látek (plniv, pojiv, barviv apod.) může být od originálu odlišný.

Záměnu přípravků obsahujících toto generikum či originál (generická záměna) smí lékárník provést bez konzultace s lékařem (pokud ovšem lékař neoznačí recept heslem „nezaměňovat!“). Pacient musí být o záměně informován a musí s ní souhlasit.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace