Ceníky pro samoplátce

Zdravotní služby hrazené dle seznamu zdravotních výkonů

Zdravotní služby poskytovanéNeodkladná zdrav. péčeVyžádaná (plánovaná) zdrav. péče
tuzemcům a cizincům EU, EHP1,32 Kč/1 bod1,32 Kč/1 bod
cizincům mimo EU, EHP1,32 Kč/1 bod3,00 Kč/1 bod, oš. dny 2 Kč/bod

Ostatní zdravotní služby:

Administrativní výkony

KódNázevCena
B010Samostatný administrativní výkon100 Kč
B400Vyšetření pro různé účely300 Kč
Q0010Vyžádání zdravotní dokumentace mimo ČR (CD + poštovné a balné)1 350 Kč
Q0011Vypálení zdravotnické dokumentace na CD/DVD100 Kč
Q0050Pronájem studovny (1 hodina)200 Kč
Q0051Dataprojektor + plátno (1 hodina)200 Kč
Q3000Kopie zdravotní dokumentace - jednostranný tisk (Kč/stránka)5 Kč
Q3001Vypracování zprávy o zdravotním stavu (Kč/hod)605 Kč
Q3002Výpis z dokumentace/vypracování zprávy pro sportovní a jiné účely250 Kč
Q3003Kopie zdravotní dokumentace - oboustranný tisk (Kč/stránka)7 Kč
Q3004Vypracování zprávy o zdravotním stavu - za každou další započatou hod360 Kč
Q3005Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace - do 10 stránek35 Kč
Q3006Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace - 11-49 stránek60 Kč
Q3007Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace - 50 a více stránek ...120 Kč
Q8000Lékařská zpráva v cizím jazyce800 Kč
Q8001Pohotovostní služba (16.00 - 6.00)300 Kč
Q8002Pohotovostní služba (dny pracovního klidu, svátky)400 Kč
Q8003Sanitka300 Kč
Q8506STREPT Test180 Kč
Q9236Administrativní výkon100 Kč

Alergologie a imunologie

KódNázevCena
Q9360Průkaz C - reaktivního proteinu (CRP)150 Kč
Q9361Průkaz revmatoidního faktoru (LATEX)144 Kč

Dermatovenerologie

KódNázevCena
Q4400Elektrokauterizace fibromů z jiné, než zdravotní indikace/1-3 projevy300 Kč
Q4401Skleroterapie metličkových varixů z jiné, než zdravotní indikace200 Kč
Q4402Odstranění milií /incieze+exprese/ z kosmet.dův. vč. lékařského vyš.50 Kč
Q4404Odstranění lintiga (1 ošetřený projev)200 Kč
Q4410Odstranění pavoučkových névů (1 ošetřený projev)200 Kč
Q4418Za elektrokauterizaci každého dalšího projevu ke kódu Q 4400100 Kč
Q4420Kryalizace kožních projevů tekutým dusíkem z jiné než zdravotní ind.300 Kč
Q4421Za kryalizaci každého dalšího projevu ke kódu Q4420100 Kč

Dětské lékařství

KódNázevCena
B860Prevenar 13 s doplatkem u kojenců430 Kč
Q2000Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na kolektivních akcích150 Kč
Q2001Přihláška do škol180 Kč
Q2002EKG vyšetření pediatrem pro sportovní a jiné účely220 Kč
Q8502Aplikace Silgardu-doplatek150 Kč
Q8503Aplikace nadstandardního očkování200 Kč
Q8504Doplatek za očkovací látku Gardasil2 200 Kč
Q8510Vyšetření krevní skupiny na vyžádání do 10 let309 Kč
Q8511Vyšetření krevní skupiny na vyžádání nad 10 let255 Kč

Gastroenterologie

KódNázevCena
Q4000Ošetření hemoroidů Hemoronem - první sezení1 200 Kč
Q4001Ošetření hemoroidů Hemoronem - další sezení600 Kč

Gynekologie

KódNázevCena
B160Interrupce5 000 Kč
B162Interrupce včetně žádosti5 800 Kč
B612LBC? liquid base cytology400 Kč
Q9006Precursor M4 200 Kč
Q9007Farmakologické ukončení těhotenství (bez sepsání žádosti)5 000 Kč
Q9008Farmakologické ukončení těhotenství (se sepsáním žádosti)5 200 Kč

Laboratoř nukleární medicíny

KódNázevCena
Q1106PSA199 Kč

Logopedie

KódNázevCena
Q8500Zapůjčení přístroje (rotavibrátor)50 Kč
Q8501Program na rozvoj pozornosti KUPOZ2 200 Kč

Mamografie

KódNázevCena
Q1202Screeningová mamografie800 Kč
Q1203Mamografie prevence (2x 89179)1 840 Kč

Mikrobiologie

KódNázevCena
Q9302Základní kultivační vyšetření klinického materiálu (hnis, rána, punktá ...500 Kč
Q9303Základní kultivační vyšetření stolice500 Kč
Q9304Kvantitativní kultivační vyšetření moči250 Kč
Q9305Základní kultivační vyšetření materiálu z horních cest dýchacích (krk, ...250 Kč
Q9306Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (sputum, bronc ...500 Kč
Q9307Základní kultivační vyšetření likvoru500 Kč
Q9308Kultivační vyšetření na GO300 Kč
Q9309Kultivace cílená aerobní (cílená kultivace méně obvyklých patogenů: co ...200 Kč
Q9310Kultivace cílená anaerobní či mikroaerofilní (cílená kultivace Campylo ...300 Kč
Q9311Hemokultura (jedna lahvička)400 Kč
Q9312Přímý průkaz mikroorganismu metodou DNA sondy nebo ribotypizací bez am ...500 Kč
Q9313Přímý průkaz DNA mikroorganismu v klinickém materiálu hybridizační son ...800 Kč
Q9314Přímé stanovení nukleové kyseliny Mycobacterium tuberculosis3 000 Kč
Q9315Mikroskopické vyšetření po běžném obarvení (Gram, Ziehl-Nielsen, atd.) ...98 Kč
Q9316Mikroskopické vyšetření po fluoresnčním barvení150 Kč
Q9317Mikroskopické vyšetření nativního preparátu38 Kč
Q9318Mikroskopické stanovení mikrobiálního obrazu poševního (MOP - Giemsovo ...150 Kč
Q9319Stanovení hladiny ATB v tělních tekutinách a tkáních (jeden vzorek)500 Kč
Q9320Test baktericidie séra (jeden vzorek)500 Kč
Q9321Průkaz protilátek proti antigenům HIV 1a 2 , hepatitidy B (anti Hbs) ( ...400 Kč
Q9322Průkaz protilátek proti antigenům virů hepatitid (markery hepatitidy B ...800 Kč
Q9323Průkaz protilátek proti virovým, bakteriálním a parasitárním agens (an ...720 Kč
Q9324Průkaz protilátek aglutinací (listeriosa, brucelosa, yersiniosa, salmo ...150 Kč
Q9325Průkaz protilátek proti Candida spp.300 Kč
Q9326Průkaz antistreptolysinu O (ASLO)100 Kč
Q9327Průkaz specifických protilátek proti EBV800 Kč
Q9328Průkaz protilátek nepřímou hemaglutinací (TPHA, atd.)300 Kč
Q9329Průkaz virového, bakteriálního nebo parazitárního antigenu (EIA - jede ...725 Kč
Q9330Průkaz antigenů virových hepatid (HBsAg, atd.), (EIA - jeden antigen)400 Kč
Q9331Rychlá přímá diagnostika antigenů spirochet (Borrelia burgdorferi atd. ...2 000 Kč
Q9332Přímá identifikace bakteriálního nebo mykotického antigenu v biologick ...300 Kč
Q9333Ericsonův test - průkaz heterofilních protilátek100 Kč
Q9334Paul-Bunnell-Davisohnův test150 Kč
Q9335RRR (Syficard)100 Kč
Q9336Kultivační průkaz Mycobacterium tuberculosis a ostatních mykobakterií1 500 Kč
Q9337Kultivační průkaz Mycobacterium tuberculosis a ostatních mykobakterií2 000 Kč
Q9338Kultivační průkaz Mycoplasma a Ureaplasma500 Kč
Q9362Průkaz protilátek proti spalničkám510 Kč

Neurochirurgie

KódNázevCena
Q1111Stereotaxe - Leksell Gamma Knife120 000 Kč
Q1112Ozáření LGN - občané ČR a SR44 756 Kč

Nukleární medicína

KódNázevCena
Q1083Radionuklidová flebografie3 000 Kč
Q1084Scintigrafie jícnu1 500 Kč
Q1085Dynamická scintigrafie ledvin3 000 Kč
Q1086Dynamická scintigrafie ledvin s furosemidem3 200 Kč
Q1087Statická scintigrafie ledvin1 500 Kč
Q1088Perfuzní scintigrafie plic2 000 Kč
Q1089Ventilační scintigrafie plic5 500 Kč
Q1090Substrakční scintigrafie příštítných tělísek5 000 Kč
Q1091Scintigrafie skeletu celotělová3 500 Kč
Q1092SPECT skeletu cílený3 500 Kč
Q1093Scintigrafie skeletu cílená třífázová3 000 Kč
Q1094Scintigrafie skeletu kombinovaná5 000 Kč
Q1095Scintigrafie štítné žlázy1 500 Kč
Q1096PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL); Trup přehledně s low-dose CT33 000 Kč
Q1097PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL) vč. plánování radioterapie35 000 Kč
Q1098PET/CT trupu (FDG+ i.v.KL); Trup přehledně s KL36 000 Kč
Q1099PET/CT trupu (FDG+ i.v.KL); ORL cíleně s KL + trup nativ37 000 Kč
Q1100PET/CT trupu (FDG+ i.v.KL); Plíce cíleně s KL + trup nativ37 000 Kč
Q1101PET/CT skeletu (NaF); Celotělové35 000 Kč
Q1102PET/CT skeletu (NaF); Cílené33 000 Kč
Q1103PET mozku; FLT (proliferace tumoru)40 000 Kč
Q1104PET mozku; FDG (glykolýza tumoru)30 000 Kč
Q1105PET mozku; FDG - epilepsie, demence30 000 Kč
Q1107PET trup, krk a mozek55 000 Kč
Q1108PET trup a krk50 000 Kč
Q1109PET mozku40 000 Kč
Q1110PET myokardu30 000 Kč
Q1113Scintigrafie sentinelových uzlin6 000 Kč
Q1115PET mozku; FMM ? demence80 000 Kč
Q1116PET/CT trupu (Fluciclovine); Trup přehledně s low-dose CT53 000 Kč

Oftamologie

KódNázevCena
Q9272Refrakční lensektomie monofokální čočka19 500 Kč
Q9273Refrakční lensektomie multifokální čočka29 000 Kč
Q9274Implantace fakické čočky33 000 Kč
Q9278Implantace adičního multifokálního implantátu17 000 Kč
Q9279Implantace adiční torické čočky9 000 Kč
Q9281V yšetření na OCT (optický koherentní tomograf)300 Kč
Q9295Implantace adiční žluté čočky s UV filtrem2 000 Kč

ORL

KódNázevCena
B626Uvulopalatoplastika - UPP5 000 Kč
Q9080Odstranění malé kožní léze laserem300 Kč
Q9081Odstranění středně velké kožní léze laserem500 Kč
Q9082Odstranění velké kožní léze laserem1 000 Kč

Ostatní

KódNázevCena
B008Preventivní vyšetření sluchu u rizikových aktivit500 Kč
B103Vyšetření pro vydání potvrzení o zdrav. stavu pro růz. účely - dosp.600 Kč
B211Vyšetření pro vydání řidičského průkazu - dorost500 Kč
B601Oddálení menses600 Kč
B609Ultrazvuk na vyžádání400 Kč
B702Zavedení náušnice - 1 ks200 Kč
B717Rinoplastika měkký nos8 000 Kč
B718Rinoplastika sedlovitý nos6 000 Kč
B999Nadstandardní materiál100 Kč
Q9265Příplatek nadstandardní pokoj jednolůžkový včetně stravy (1 den)1 400 Kč
Q9271Pobyt rodinného příslušníka po dobu 1 den včetně stravy1 350 Kč

Psychiatrie

KódNázevCena
Q4200Komplexní vyšetření psychiatrem (120 min)1 500 Kč
Q4201Cílené vyšetření psychiatrem (60 min)900 Kč
Q4203Cílené psychiatrické vyšetření pro brance, sociálni zabezpečení250 Kč

Rehabilitace

KódNázevCena
Q9118Cvičení malý bazén s fyzioterapeutem 30 minut80 Kč
Q9119Suchá plynová uhličitá koupel (1 vak) indikovaná lékařem100 Kč
Q9123Podvodní masáž200 Kč
Q9127Vířivá lázeň celotělová bez přísady ind. lékařem120 Kč
Q9128Solarium - 1min/5,- Kč5 Kč
Q9129Vířivá koupel na končetiny (nad 20/3 měsíce)70 Kč
Q9131Laserakupunktura - vstupní vyšetření200 Kč
Q9132Laserakupunktura - další vyšetření120 Kč
Q9133Vakuum presura (baňkování)50 Kč
Q9135Aplikace rašelinových obkladů70 Kč
Q9143Rozpis procedur kopie30 Kč
Q9144Rozpis procedur změna100 Kč
Q9145Sonda stimulační vaginální947 Kč
Q9146Sonda stimulační anální1 869 Kč
Q9148Samolepící elektrody 2,5 x 5 cm/ 4 ks300 Kč
Q9180Klasická masáž (20 min)250 Kč
Q9184Individuální rehabilitační cvičení200 Kč
Q9185Stimulační vaginální sonda ? PERISITZE 41 558 Kč
Q9186skupinová Jóga - 1 lekce150 Kč
Q9187skupinová Jóga - 5 lekcí600 Kč
Q9200Perličková koupel (20min)70 Kč
Q9210Cvičení malý bazén s fyzioterapeutem 15 min (nad rámec ZP)40 Kč
Q9211Kondiční ILTV - 30 minut250 Kč
Q9212Biolampa velká 10 min.50 Kč
Q9213Skupinové "Cvičení pro zdravá záda" (1x50 minut)120 Kč
Q9214Skupinové "Cvičení pro zdravá záda" (5x50 minut)500 Kč
Q9228Vstupní vyšetření lékařem - počítačová kinezioterapie1 100 Kč
Q9229Kontrolní vyšetření lékařem - počítačová kinezioterapie800 Kč
Q9239Uhličitá koupel indikovaná lékařem (mokrá)120 Kč
Q9241Akupunktura tělová200 Kč
Q9242Prostý akupunkturní výkon120 Kč
Q9244Půjčovné - prostěradlo25 Kč
Q9245Půjčovné - ručník froté malý10 Kč
Q9246Laser - 1 aplikace 10 min. rehabilitace90 Kč
Q9262Lymfoven - 45 min. provozu280 Kč
Q9270Plynová injekce (1 aplikace)70 Kč
Q9280Tejpování malých kloubů a malých svalových skupin (1)70 Kč
Q9286Masáž (40 min)450 Kč
Q9287Lymfatická masáž500 Kč
Q9288Rázová vlna (1 aplikace)500 Kč
Q9289Tejpovací páska 1 cm2 Kč
Q9290Kalhoty - triko30 Kč

RTG

KódNázevCena
Q1200UZ dvou orgánů400 Kč
Q1201Mamografie, duktografie, pneumocystografie300 Kč
Q1204Sono prsu (09130)750 Kč
Q1205Zavedení k lokalizátoru400 Kč

Virologie

KódNázevCena
Q9358Isolace viru na buněčné kultuře2 000 Kč
Q9359Rychlý průkaz viru v biologickém materiálu elektronmikroskopicky2 000 Kč

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace