Nemocniční kaplan NNH

Nemocnicni kaplan - Nemocnice na Homolce

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Je členem multidisciplinárního zdravotnického týmu. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.

Foto: Jakub Plíhal/Aktuálně.cz

Zveme Vás na cyklus Bohoslužeb slova a Mše svaté:

  • 23.12. - bohuslužba slova
  • 6.1. - mše svatá
  • 20.1. - bohoslužba slova
  • 3.2. mše svatá
  • 17.2. bohoslužba slova
  • 2.3. mše svatá
  • 16.3.bohoslužba slova
  • 30.3. mše svatá

Vždy ve 14:00 v Prostoru ticha v 5. patře


Mgr. Daniel Smetana, nemocniční kaplan

Mgr. Daniel Smetana – certifikovaný nemocniční kaplan pracuje v  NNH od 1. 4. 2013. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK, Specializovaný kaplanský kurz ETF UK, Specializovaný kurz: „Poradenství pro pozůstalé“ pod vedením PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Získání praktických zkušeností pod vedením kaplana Darrela A. Rotta , M. Div. ( USA – Colorado), Působí 23 let v aktivní pastorační praxi.

Nemocnicni kaplan - Nemocnice na Homolce

Kde lze najít nemocničního kaplana?

Kancelář kaplana najdete za “Prostorem ticha“, 5-té patro vedle prodejny květin u oranžového výtahu, ( K 211)

K dispozici je

Pondělí: 7.00-15.30 hod
Úterý: 8.00-12.00 hod
Středa: 9.00-13.00 hod.
V jiný čas po telefonické domluvě.

UPOZORNĚNÍ:
Po dobu pracovní neschopnosti Mgr. Smetany je služba zajišťována kaplanem S. Pasquerem a Mgr. Kašperovou-Poldaufovou v těchto hodinách:

Kontakt: +420 731 646 005

Nemocnicni kaplan - Nemocnice na Homolce

Mgr. Daniel Smetana říká: „Kaplan nesmí jen sedět ve své kanceláři, ale musí stát po boku všech těch, kteří jsou vděční za jeho utěšování a doprovázení. Kaplan léčí nasloucháním a povzbuzujícím slovem. Kaplan drží zpovědní tajemství. Kaplan by měl být v nemocnici pozitivní bytostí a ne zachmuřeným morousem. Kaplan slouží všem, kteří o jeho práci projeví zájem. Tedy pacientům, lékařům, sestrám, sekretářkám, kuchařům, uklízečům a tak dále. Mám-li shrnout své poslání, pak bych to vyjádřil těmito slovy: "Povzbuzovat druhé k naději, že za každou tmou je světlo."


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace