Nemocniční kaplan NNH

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Je členem multidisciplinárního zdravotnického týmu. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.

 
Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová
Koordinátor, nemocniční kaplan, Církev bratrská
Ing. Stefano Pasquero, FSCB
Nemocniční kaplan, katolický kněz, Římskokatolická církev

Kde lze najít nemocničního kaplana?

Kancelář kaplana se nachází za “Prostorem ticha“ v pátém patře hlavní budovy

Kaplana můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čisle +420 731 646 005 ve dnech:

  • Pondělí:     9.00–12.00 hod
  • Úterý:        7.00–15.30 hod
  • Středa:      8.00–12.00 hod
  • Čtvrtek:     7.00–15.30 hod

V naléhavých případech po telefonické domluvě i mimo uvedené časy.

Kontakt:

Nemocnicni kaplan - Nemocnice na Homolce

Linka spirituální pomoci

Milí přátelé, všichni se společně nacházíme v období, které přináší nečekané výzvy a klade doposud neznámé nároky. Potřebujete se svěřit beze strachu, že se setkáte s odsouzením nebo nepochopením? Využijte Linku spirituální podpory při Asociaci nemocničních kaplanů. Více informací zde.

 

Spřátelené weby: