Protikorupční strategie

Protikorupční strategie MZČR

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a nařízení vlády č. 145/2015 Sb. schválila dne 27. 8. 2019 porada vedení nový Interní protikorupční program (dále jen „Program“). Vedení Nemocnice Na Homolce (dále jen „Nemocnice“) schválením Programu:

  • dává jednoznačně najevo, že Nemocnice je odhodlána předcházet korupci a uplatňovat vůči ní princip nulové tolerance;
  • zavazuje se vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
  • prosazuje napříč Nemocnicí kulturu, v níž korupce není v žádném případě akceptovatelná;
  • odpovídá za efektivní implementaci Programu.

V souladu s výše uvedenými předpisy byl v Nemocnici určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání korupčního jednání v Nemocnici. Výkonem funkce prošetřovatele byl pověřen
Mgr. Martin Galáž.

Po přijetí oznámení prošetřovatel vyhodnotí závažnost korupčního jednání, určí způsob vyřízení oznámení a v případě důvodnosti zahájí prošetřování. Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje tak, aby oznamovatel zůstal po celou dobu prošetřování v anonymitě.

K podání oznámení můžete využít několika možností, a to:

  • schránku pro příjem listinných oznámení, která je umístěnamimo dosah kamerového systému, a to v budově Nemocnice v 5. patře u centrální kartotéky směrem k zelenému výtahu;
  • doručovací adresu Nemocnice Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, výhradně k rukám prošetřovatele;
  • e-mailovou adresu: korupce@homolka.cz;
  • osobní jednání s prošetřovatelem nebo vedoucím zaměstnancem.

Nemocnice tímto prohlašuje, že oznamovatelé nebudou za poskytnutí informací v dobré víře jakkoliv postihováni.

Protikorupční program Nemocnice Na Homolce

Kodex etiky zaměstnanců Nemocnice Na Homolce


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace