Certifikáty ISO 15189

„Standard ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“ již svým názvem nasvědčuje, že jeho zaměření je orientováno na odbornou stránku problematiky řízení laboratoře (průchod vzorků laboratoří, podmínky odběrů, svozu biologického materiálu, vydávání, interpretace výsledků či bezpečnosti a etiky laboratorní práce). Akreditace systému řízení kvality v laboratoři znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb.

Laboratoř IA

Laboratoř IA

platnost od: 4.2.2014
platnost do: 4.2.2019
předmět akreditace: Vyšetřování v oblasti nukleární medicíny imunoanalytickými metodami v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení.


Bioptická laboratoř Oddělení patologie

Bioptická laboratoř Oddělení patologie

platnost od: 21.5.2014
platnost do: 21.5.2019
předmět akreditace: Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie včetně imunohistochemických vyšetření a vyšetření peroperačních biopsií.


Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI)

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI)

platnost od: 9.6.2014
platnost do: 9.6.2019
předmět akreditace: Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, klinická imunologie, imunohematologie, molekulární genetika a odběr primárních vzorků.


Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS)

platnost od: 26.1.2015
platnost do: 26.1.2020
předmět akreditace: Laboratorní diagnostika infekčních nemocí v oboru lékařské mikrobiologie.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace