Nemocnice v číslech

Základní údaje 2017 2018 2019 2020 2021
počet
zaměstnanců:
1 864 1  787 1 766 1768 1790
počet
lůžek:
357 357 357 357 357
počty
hospitalizací:
20 476 20 790 21 620 17 333 17 294
počet
operací:
14 510 15 591 15 832 15 277 15 363
počet
amb. vyšetření:
1 198 046 1 192 860 1 184 439 848 380 964 967