Historické milníky

1989

 • vznik Nemocnice Na Homolce
 • 1992

 • první operace Leksellovým gama nožem
 • první implantace impantabilního defibrilátoru (ICD), 2. v ČSFR
 • 1994

 • pořízení prvního navigačního neurochirurgického systému v ČR
 • 1995

 • pořízení magnetické rezonance
 • 1996

 • první zavedení stentgraftu do výdutě břišní aorty
 • instalace angiolinky a první intervence na koronárních tepnách
 • 1997

 • první katetrizační ablace
 • 1998

 • první operace výdutě mozkové tepny endovaskulární metodou
 • 1999

 • zahájení provozu PET (pozitronové emisní tomografie), prvního v postkomunistické Evropě
 • 2000

 • první trojrozměrné mapování srdečních arytmií, první v ČR
 • první perkutánní vertebroplastika – léčba zlomeného obratle
 • 2001

 • první transplantace tepenného štěpu
 • implantace míšního neurostimulátoru pro refrakterní anginu pectoris, první v ČR
 • 2002

 • rozdělení kardiochirurgie a cévní chirurgie na samostatné obory
 • 2003

 • otevření nově vybudovaného pracoviště kardiochirurgického oddělení
 • zahájení provozu hybridního PET/CT skeneru, prvního v ČR
 • 2004

 • světová premiéra: léčba zhoubného mozkového nádoru metodou TTF - Optune
 • světová premiéra: katetrizační ablace kryobalónkovým katetrem
 • prevence ischemické mozkové příhody okluzí ouška levé srdeční síně okluderem
 • zahájení operací plic a hrudních operací
 • otevření ambulantního onkologického oddělení
 • 2005

 • otevření centra robotické chirurgie, prvního v ČR
 • chirurgická robotická operace - bariatrie žaludku, první robotická operace v ČR
 • světové prvenství: cévní robotická operace 
 • získání mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI)
 • světová premiéra: laserová ablace fibrilace síní
 • 2006

 • vznik centra pro dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou
 • založení laboratoře molekulární diagnostiky
 • 2007

 • zahájení robotického kardiochirurgického programu
 • otevření komplexu tří multifunkčních katetrizačních sálů
 • zavedení elektromagnetické navigace do katetrizační léčby srdečních arytmií, první v ČR
 • otevření nové jednotky intenzivní péče na neurochirurgickém oddělení
 • 2008

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI
 • 2009

 • otevření nového komplexu neurochirurgických operačních sálů s peroperační magnetickou rezonancí
 • robotická operace srdce, první v ČR
 • světová premiéra: radiofrekvenční ablace hrudního sympatiku u nemocných s neřešitelnou komorovou tachykardií
 • 2010

 • pořízení nového modelu Leksellova gama nože Perfexion
 • implantace subkutánního kardioverter – defibrilátoru ICD, první v ČR
 • získání statutu Komplexního cerebrovaskulárního centra
 • 2011

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI
 • získání statutu Centra spánkové medicíny
 • zahájení provozu dvou nových angiografických RTG přístrojů v kardiocentru
 • světová premiéra: léčba vysokého krevního tlaku ultrazvukovou denervací reneálního sympatiku
 • 2012

 • světová premiéra: implantace bezdrátového kardiostimulátoru
 • zavedení bronchiální termoplastiky k léčbě těžkého astmatu, první ve střední Evropě
 • 2013

  světová premiéra: operace srdeční chlopně katetrizační technikou

  2014

 • světová premiéra: operace výdutě srdeční komory hybridní metodou (kardiochirurgicko-kardiologický zákrok)
 • obhájení akreditace JCI
 • světová premiéra: nová metoda léčby vysokého krevního tlaku ultrazvukovým působením na karotické tělísko
 • 2015

 • získání statutu Epileptologického centra nejvyššího typu
 • otevření zrekonstruované a rozšířené neurologické jednotky intenzivní péče
 • vznik lůžkové části oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
 • katetrizační náhrada pulmonální chlopně
 • 2016

 • otevření hybridního multioborového pracoviště vybaveného operačním robotem nové generace Da Vinci Xi
 • ultrasonograf na oddělení neurochirurgie
 • 2017

 • obhájení mezinárodní akreditace JCI
 • nový PET/CT skener
 •  


  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace