Nemocnice v číslech

Základní údaje 2018 2019 2020 2021 2022
počet
zaměstnanců:
1  787 1 766 1768 1790 1 785
počet
lůžek:
357 357 357 357 357
počty
hospitalizací:
20 790 21 620 17 333 17 294 19 324
počet
operací:
15 591 15 832 15 277 15 363 16 558
počet
amb. vyšetření:
1 192 860 1 184 439 848 380 964 967 959 846