Archiv odborných akcí

Intenzivní medicína v praxi – 6. října 2021

Konferenci Intenzivní medicína v praxi pořádáme dne 6. 10. 2021 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Akce se koná pod záštitou ředitele MUDr. Petra Poloučka, MBA.

  • Účastnický poplatek činí 400 Kč
  • Bankovní účet: 17734051/0710
  • Variabilní symbol: 06102021
  • Částka: 400 Kč
  • Pozn.: Účastnický poplatek nutno zaslat do 3.10.2021

Více informací >>

Těšíme se na setkání s Vámi!
Za tým organizátora
Věra Odermattová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5 – Motol
tel.: +420 257 272 671
e-mail: vera.odermattova@homolka.cz

 

Aktivní účast našich kardiologů na XXIX. výročním sjezdu ČKS

Letošní ročník XXIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti se uskutečnil virtuálně od 9. do 21. května 2021 a jako každý rok byly jedním ze stěžejních témat novinky v oblasti arytmologie. Kongresu se tradičně zúčastnili i kardiologové z Nemocnice Na Homolce, kteří pod záštitou předsedy ČKS a společnosti Cardion s.r.o. uspořádali „homolkovskou“ sekci zaměřenou na nejmodernější postupy na poli mechanické protekce tromboembolické choroby neboli cévních mozkových příhod. Předsedajícími sekce byli primář kadiologického oddělení prof. MUDr. Petr Neužil CSc., FESC a doc. MUDr. Martin Mates CSc. Tématem první části byly uzávěry síňových zkratů foramen ovale patens (PFO) a mechanická okluze ouška levé síně u pacientů s rizikovými formami fibrilace síní jako prevence tromboembolických komplikací. V druhé části se kardiologové z Homolky věnovali transkatetrizačním intervencím systolické dysfunkce levé komory a intervencím na dvojcípé chlopni. Sympozium potvrdilo přední postavení kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v oblasti intervenční léčby arytmií s použitím nejmodernějších postupů.

Kardiologický den Petra Niederleho se v roce 2019 uskutečnil již po desáté, a to 25. 10. 2019 v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague.

Pro již desátý ročník připravujeme program jak pro odborníky, tak i poprvé pro pacienty. Program obou akcí jak pro veřejnost odbornou, tak i pro pacientskou, je připraven společně se Sdružením ambulantních kardiologů, Nemocnicí Na Homolce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Unií pacientů ČR a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy. V rámci programu pro odbornou veřejnost budou prezentovány příspěvky našich předních odborníků na téma akutní a intervenční kardiologie, srdeční arytmie, srdeční selhání i problematiky úhrad léčby a léčiv. V rámci jednotlivých bloků zazní také novinky prezentované na ESC 2019 (doporučení a guidelines). A pacienti se dozvědí, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem, co dělat při potížích se srdcem, v případě infarktu myokardu či vysokém krevním tlaku a dalších onemocnění srdce, dotkneme se i možností výzkumu a jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy předvede používané techniky při každodenní život zachraňující práci, modelové pracoviště a práci zdravotnického operačního střediska. K dispozici bude možnost prohlédnout si vozidlo rychlé zdravotnické pomoci.

Tato jednodenní konference je jedinou odbornou akcí svého druhu v ČR, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení či lékaři rychlé záchranné služby spolu s regulátory a plátci zdravotní péče a letos poprvé také s pacienty. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce všech těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologie v České republice na nejvyšší světové úrovni. Odborná akce prezentující pokroky současné české kardiologie vznikla na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho. Petr Niederle byl průkopníkem ultrazvukového vyšetření srdce – echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.

VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM

se konalo ve dnech 1. - 2. 11. 2019 v Hotelu Soláň

Program a informace ke stažení zde

Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení

  • Konferenci jsme pořádali dne 2. 10. 2019 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Akce se konala pod záštitou ředitele MUDr. Petra Poloučka, MBA.
  • Konference představila principy paliativní péče a její využití ve zdravotnických zařízeních. Zároveň byly prezentovány první kroky multidisciplinárního týmu paliativní péče v Nemocnici Na Homolce.
  • Akce byla určena lékařům, všeobecným sestrám a ostatním pracovníkům, kteří se věnují paliativní péči nebo připravují program paliativní péče ve zdravotnických zařízeních.

Více informací >>

GLOBAL X3 Symposium

V našem kongresovém centru se v pondělí 17. června konalo sympozium pro kardiology z celého světa, kterým byla představena novinka určená pro katetrizační léčbu ablací u pacientů s poruchou srdečního rytmu – katetrizační systém Heart Light X3. Jeho předností je rychlost, přesnost a přímá vizualizace ablační léze. Specialisti v tomto oboru budou mít možnost sledovat použití této novinky prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů. Odbornou záštitu nad touto akcí převzali profesor Petr Neužil, primář našeho kardiologického oddělení, a MUDr. Boris Schmidt z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu.

XXIX. WORKSHOP ČESKÉ ASOCIACE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

10. – 12. 4. 2019

http://www.cksonline.cz/29-workshop-ca-intervencni-kardiologie/

22. pražský workshop o katetrizačních ablacích

V neděli 14. dubna se konal 22. pražský workshop o katetrizačních ablacích, světově ojedinělá, prestižní akce, jedna z největších svého druhu vůbec. Tak jako každý rok se na něj do Prahy sjeli stovky předních specialistů z celého světa, aby se seznámili s novinkami v oblasti katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny účastníci sledovali živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.


http://www.ablationworkshop.cz/

Neurofyziologie a její praktické aplikace - hledání látek pro léčbu onemocnění nervové soustavy

Prof. Ladislav Vyklický (FGÚ AV ČR) a prof. Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR) představil experimentální přístupy při hledání nových léčiv.

Místo a termín konání: 17. dubna 2019, 17:00, Akademie věd ČR, Národní 3.

Přednášku pořádalo FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".

http://www.fgu.cas.cz/upload/files/pozvanka_17.4.2019.pdf

16. - 18. 4. 2019

Konference radiologické fyziky

9. ročník Konference radiologické fyziky proběhla v Harrachově ve dnech 16. - 18. dubna 2019. Konferenci pořádalo oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce ve spolupráci s ČSFM (Česká společnost fyziků v medicíně).

Více informací naleznete na http://www.csfm.cz/akce/konference2019

26. 10. 2018
Kardiologický den Petra Niederleho

18. - 20. 7. 2018
Mezinárodní neuropsychologický kongres

7. 6. 2018
Současné trendy technologicky vyspělé medicíny