Současné trendy technologicky vyspělé medicíny

7. 6. 2018

Nemocnice Na Homolce vás zve na 1. ročník konference SOUČASNÉ TRENDY TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ MEDICÍNY určené především pro lékaře a management nemocnic Středočeského kraje.

  • Akce je hodnocena 4 kredity a je bezplatná
  • Občerstvení a parkování zajištěno
  • Odborný garant: doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., náměstek pro vědu a výzkum a primář oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce

Pozvánka ke stažení >>

Více informací na adrese: www.kongresynnh.cz