Vedení a správa nemocnice

Úsek ředitele

Úsek pro léčebnou a preventivní péči

Úsek pro ekonomiku a provoz

Úsek informačních a komunikačních technologií

Úsek pro ošetřovatelskou péči

Úsek vědy a výzkumu

Úsek ředitele

Ředitel nemocnice

MUDr. Petr Polouček, MBA

+420 257 272 531

Sekretariát ředitelství

sekretariat@homolka.cz
Ing. Kateřina Jurgová +420 257 272 531
Věra Semeráková +420 257 273 382

Bezpečnostní manažer

ThDr. Milan Šimek, Ph.D. +420 257 273 317

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

pověřen řízením
ThDr. Milan Šimek, Ph.D. +420 257 273 317

Oddělení interního auditu

vedoucí oddělení
Ing. Tomáš Kouba, Ph.D. + 420 257 273 327

Právní oddělení

vedoucí oddělení
Mgr. Martin Galáž LL.M. +420 257 273 362

Odbor personalistiky

vedoucí odboru
Ing. Hana Hasalová +420 257 272 118
vedoucí oddělení vzdělávání a kongresového centra
Mgr. Marcela Skočilasová +420 257 272 335

Oddělení PR a marketingu

vedoucí oddělení a tisková mluvčí
Mgr. Martina Dostálová +420 257 273 056

Úsek pro léčebnou a preventivní péči

Náměstek pro léčebnou a preventivní péči

MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA + 420 257 272 350

Odbor ekonomiky zdravotní péče

vedoucí odboru
Ing. Milan Cejnek, MBA +420 257 273 103

Lůžkové a ambulantní části

Alergologie a klinická imunologie kontakty
Odd. anesteziologicko-resuscitační (ARO) kontakty
Cévní chirurgie (CCH) kontakty
Dětské a dorostové (DĚT) kontakty
Gynekologie kontakty
Všeobecná chirurgie kontakty
Interna kontakty
Kardiochirurgie (KCH) kontakty
Kardiologie (KAR) kontakty
Klinická onkologie (ONKO) kontakty
Klinická psychologie kontakty
Kožní kontakty
Neurochirurgie (NCH) kontakty
Neurologie (NEU) kontakty
Oční kontakty
Oddeleni ORL a chirurgie hlavy a krku (ORL) kontakty
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny (RFM) kontakty
Psychiatrie kontakty
Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie - Gama nůž (OSRN) kontakty
Stomatologie (STOM) kontakty

Diagnostická oddělení

Klinická biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI) kontakty
Klinická mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS) kontakty
Oddělení nukleární medicíny a PET centrum (NM/PET) kontakty
Patologie (PATO) kontakty
Radiodiagnostické oddělení (RDG) kontakty

Specializovaná centra

Centrum plicní endoskopie +420 257 273 167
+420 257 273 168
Centrum pro epilepsie +420 257 272 674
Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou +420 257 273 041
Centrum pro poruchy spánku +420 257 273 293
+420 257 273 294
Centrum robotické chirurgie +420 257 273 000

Oddělení biomedicínského inženýrství

vedoucí oddělení
Ing. Miroslav Halíř +420 257 272 980

Oddělení lékařské fyziky

vedoucí oddělení
Ing. Josef Novotný, Ph.D. +420 257 272 919

Úsek pro ekonomiku a provoz

Náměstek pro ekonomiku a provoz

Ing. Tomáš Hadžega +420 257 272 002

Odbor provozu

vedoucí odboru
Ing. Petr Šanda, DiS. +420 257 273 100

Odbor ICT

vedoucí odboru

Bc. Miroslav Pavlíček, MBA

+420 257 272 143

Nemocniční lékárna

vedoucí lékárník
PharmDr. Renata Semeráková
lékárna pro pacienty +420 257 272 378, 2362

Odbor nákupu a veřejných zakázek

vedoucí odboru odd. nákupu a veřejných zakázek
Pavel Bašta +420 257 273 187
vedoucí oddělení veřejných zakázek
JUDr. Dušan Mach
vedoucí oddělení nákupu
Ing. Jana Beránková +420 257 272 108

Úsek vědy a výzkumu

Náměstek pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

+420 257 272 532

Odbor vědy a výzkumu

vedoucí odboru

Ing. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

+420 257 272 651

Úsek pro ošetřovatelskou péči

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Ivana Kirchnerová, MBA  +420 257 272 407

Oddělení řízení kvality

Mgr. Dana Machálková +420 257 272 268