Odborné akce

Kardiologický den Petra Niederleho se v roce 2019 uskuteční již po desáté, a to 25. 10. 2019 v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague.


Pro letošní již desátý ročník připravujeme program jak pro odborníky, tak i poprvé pro pacienty. Program obou akcí jak pro veřejnost odbornou, tak i pro pacientskou, je připraven společně se Sdružením ambulantních kardiologů, Nemocnicí Na Homolce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Unií pacientů ČR a Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy. V rámci programu pro odbornou veřejnost budou prezentovány příspěvky našich předních odborníků na téma akutní a intervenční kardiologie, srdeční arytmie, srdeční selhání i problematiky úhrad léčby a léčiv. V rámci jednotlivých bloků zazní také novinky prezentované na ESC 2019 (doporučení a guidelines). A pacienti se dozvědí, jaký je život s kardiostimulátorem či defibrilátorem, co dělat při potížích se srdcem, v případě infarktu myokardu či vysokém krevním tlaku a dalších onemocnění srdce, dotkneme se i možností výzkumu a jak funguje česká kardiologie v celorepublikovém zdravotnickém systému.

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy předvede používané techniky při každodenní život zachraňující práci, modelové pracoviště a práci zdravotnického operačního střediska. K dispozici bude možnost prohlédnout si vozidlo rychlé zdravotnické pomoci.

Tato jednodenní konference je jedinou odbornou akcí svého druhu v ČR, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení či lékaři rychlé záchranné služby spolu s regulátory a plátci zdravotní péče a letos poprvé také s pacienty. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce všech těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologie v České republice na nejvyšší světové úrovni. Odborná akce prezentující pokroky současné české kardiologie vznikla na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho. Petr Niederle byl průkopníkem ultrazvukového vyšetření srdce – echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.

VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM

se koná ve dnech 1. až 2. 11. 2019 se v Hotelu Soláň

Program a informace ke stažení zde

Proběhlé akce

Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení

  • Konferenci pořádáme dne 2. 10. 2019 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Akce se koná pod záštitou ředitele MUDr. Petra Poloučka, MBA.
  • Konference představí principy paliativní péče a její využití ve zdravotnických zařízeních. Zároveň budou prezentovány první kroky multidisciplinárního týmu paliativní péče v Nemocnici Na Homolce.
  • Akce je určena lékařům, všeobecným sestrám a ostatním pracovníkům, kteří se věnují paliativní péči nebo připravují program paliativní péče ve zdravotnických zařízeních.
  • V případě zájmu o účast Vás prosíme o závaznou registraci nejpozději do 30. 9. 2019.

Více informací >>

GLOBAL X3 Symposium

V našem kongresovém centru se v pondělí 17. června konalo sympozium pro kardiology z celého světa, kterým byla představena novinka určená pro katetrizační léčbu ablací u pacientů s poruchou srdečního rytmu – katetrizační systém Heart Light X3. Jeho předností je rychlost, přesnost a přímá vizualizace ablační léze. Specialisti v tomto oboru budou mít možnost sledovat použití této novinky prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů. Odbornou záštitu nad touto akcí převzali profesor Petr Neužil, primář našeho kardiologického oddělení, a MUDr. Boris Schmidt z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu.

XXIX. WORKSHOP ČESKÉ ASOCIACE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

10. – 12. 4. 2019

 

http://www.cksonline.cz/29-workshop-ca-intervencni-kardiologie/

 

22. pražský workshop o katetrizačních ablacích

V neděli 14. dubna začíná 22. pražský workshop o katetrizačních ablacích, světově ojedinělá, prestižní akce, jedna z největších svého druhu vůbec. Tak jako každý rok se na něj do Prahy sjedou stovky předních specialistů z celého světa, aby se seznámili s novinkami v oblasti katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny budou moci účastníci sledovat živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.


http://www.ablationworkshop.cz/

Neurofyziologie a její praktické aplikace - hledání látek pro léčbu onemocnění nervové soustavy

 

Prof. Ladislav Vyklický (FGÚ AV ČR) a prof. Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR) představí experimentální přístupy při hledání nových léčiv.

 

Místo a termín konání: 17. dubna 2019, 17:00, Akademie věd ČR, Národní 3.

 

Přednášku pořádá FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".

 

Doporučujeme rezervaci míst předem.  

 

Odkaz na pozvánku:

 

http://www.fgu.cas.cz/upload/files/pozvanka_17.4.2019.pdf

Konference radiologické fyziky

 

Zveme Vás na 9. ročník Konference radiologické fyziky, která proběhne v Harrachově ve dnech 16. - 18. dubna 2019. Konferenci pořádá oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce ve spolupráci s ČSFM (Česká společnost fyziků v medicíně).

 

Více informací naleznete na http://www.csfm.cz/akce/konference2019


    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace