Akreditované obory specializačního vzdělávání – nelékařské obory

Nemocnice Na Homolce získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví k uskutečňování praktické části OM 6 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra - Intenzivní péče“ pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Platnost akreditace je do 31.12.2025.
Další informace naleznete zde