Publikační činnost

Publikační činnost autorů v Nemocnici Na Homolce je spravována Lékařskou knihovnou a zaznamenávána do vlastního evidenčního systému.

Pro získání podrobnějších informací lze kontaktovat Mgr. Moniku Müllerovou – vedoucí Lékařské knihovny tel.: 257 273 048.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou zasílány poskytovateli dotace a následně evidovány v RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Na základě těchto záznamu probíhá hodnocení, které slouží jako jeden z podkladů pro udělení institucionální podpory.

Hodnocení výzkumných organizací: www.vyzkum.cz

Přehled výsledků výzkumné činnosti: www.rvvi.cz

 

Vývoj absolutního počtu písemných sdělení a vystoupení na konferencích