Klinické studie

Nemocnice Na Homolce se účastní klinických studií již více než 20 let a spolupracuje s velkými společnostmi, např. Johnson&Johnson s.r.o., Medtronic, Merck Sharp&Dohme Corp., Bayer s.r.o., Glaxo Group Limited i malými začínajícími společnostmi. Stovky pacientů se podíleli jak na lékových studiích, tak na klinickém hodnocení různých léčebných přístrojů, od FIH (first in human) až po výzkum po uvedení na trh. Jednotlivá oddělení jsou zodpovědná za průběh vlastní klinické studie s administrativní podporou Manažera klinických studií NNH, Liz Coling. Samotné kl. studie organizují specializovaní koordinátoři a studijní sestry. Všichni zaměstnanci, kteří se na studiích podílí, absolvují pravidelná školení GCP (Good Clinical Practice – Správná Klinická Praxe).

Umístění

Většina klinických studií se provádí v kardiologickém a kardiochirurgickém oddělení. Velký počet pacientů je s onkologickými onemocněními a na dalších odděleních, jako je neurologie, neurochirurgie a interní lékařství.

Subjekty z klinických pokusů

Pacienti jsou doporučováni do klinických hodnocení jak z našich vlastních ambulancí a nemocničních oddělení tak i z jiných nemocnic a klinik v České republice. Pokud jsou ochotni a vhodní k zařazení do klinického hodnocení, léčbu a následné kontroly probíhají v období od několika dnů do několika let, v závislosti na návrhu studie.

Postup zahájení

Zadavatelé klinických studií a jejich autorizovaní zástupci i klinické výzkumné organizace by se po projednání navrhovaného projektu s hlavním řešitelem měli obrátit na Manažera klinických studií v nemocnici, Liz Coling, na liz.coling@homolka.cz, k projednání smlouvy a rozpočtu i obecných otázek.

Všechny navrhované klinické studie musí být předloženy Etické komisi NNH. Informace o klinických studiích, které vyžadují schválení státního kontrolního orgánu ČR, viz SÚKL (www.sukl.cz). Informace jsou k dispozici v angličtině i češtině.

Ostatní služby

Vedle standardních klinických studií poskytují některá oddělení Nemocnice Na Homolce - zejména PET, RTG a LEK - služby pro klinické studie probíhající na jiných místech v České republice. Informace o takových službách získáte od vedoucího/primáře oddělení nebo Liz Coling. Etická komise NNH musí být informována o všech žádostech o služby, zde není účtován žádný poplatek.


Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy zde.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace