Všeobecná sestra a praktická sestra, zdravotnický záchranář

Všeobecná sestra na pracoviště kontroly infekcí

Operační sály

Všeobecná sestra – elektrofyziologický sál Oddělení kardiologie

Všeobecná sestra – katetrizační sál Oddělení kardiologie

Všeobecná sestra - angiografie Oddělení radiodiagnostiky

Všeobecná sestra Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

Všeobecná sestra Oddělení gynekologie

Všeobecná sestra Oddělení chirurgie

Všeobecná sestra Oddělení kardiochirurgie

Všeobecná sestra Oddělení centrální sterilizace

Lůžková část

Všeobecná sestra - epileptologická monitorovací jednotka Oddělení neurologie

Všeobecná / praktická sestra Oddělení cévní chirurgie

Všeobecná / praktická sestra Oddělení kardiochirurgie

Všeobecná / praktická sestra Oddělení kardiologie

Ambulance

Všeobecná / praktická sestra - angio ambulance Oddělení kardiologie

Všeobecná / praktická sestra - echo ambulance Oddělení kardiologie

Všeobecná / praktická sestra - ultrazvukové pracoviště Oddělení radiodiagnostiky

Všeobecná / praktická sestra ORL a chirurgie hlavy a krku

Všeobecná sestra Centrum alergologie a klinické imunologie

Všeobecná sestra Oddělení onkologie

Všeobecná sestra Oddělení interny

Všeobecná / praktická sestra Oddělení všeobecné chirurgie

Intenzivní péče

Všeobecná sestra - JIP Oddělení cévní chirurgie

Všeobecná sestra / zdravotnický záchranář – koronární jednotka Oddělení kardiologie

Všeobecná sestra - intermediální péče - JIMP Oddělení kardiologie

Všeobecná sestra - antiarytmická jednotka Oddělení kardiologie

Všeobecná sestra / zdravotnický záchranář Oddělení ARO

Všeobecná / praktická sestra / zdravotnický záchranář – intermediální péče - JIMP Oddělení kardiochirurgie

Všeobecná / praktická sestra / zdravotnický záchranář – pooperační a resuscitační péče - JPRP Oddělení kardioanesteziologie

Všeobecná / praktická sestra – intermediální péče - JIMP Oddělení cévní chirurgie

Všeobecná / praktická sestra / záchranář - JIP Oddělení neurochirurgie


Nenašli jste pozici, kterou hledáte? Kontaktujte nás.

Specialista náboru

Tel.:

+420 257 272 306 (pro zdravotníky)

Tel.:

+420 257 272 300 (pro nezdravotníky)

Mobil:

+420 734 264 364