Na pomoc ukrajinských spolupracovníkům

Vyjádřeme společně naši solidaritu a podporu – společně pomozme 

Vážení zaměstnanci, pacienti a příznivci Nemocnice Na Homolce 

Nadační fond Homolka, který již 24 let spolupracuje s Nemocnici Na Homolce, pořádá veřejnou sbírku na podporu zmírnění následků ozbrojeného konfliktu na Ukrajině:

  • pomoc zaměstnancům Nemocnice Na Homolce ukrajinského původu při zajištění výdajů spojených s pobytem členů jejich rodin a příbuzných, kteří uprchli z Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, jako jsou výdaje na bydlení, na zařízení domácností, na účast dětí v zájmových kroužcích, na pořízení věcí vyžadovaných v souvislosti se školní docházkou dětí, na vzdělávání a zvyšování kvalifikace, na léky, na zdravotnické pomůcky a potřeb
  • úhrada výdajů spojených s pobytem ostatních uprchlíků z Ukrajiny před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině v ČR, jako jsou výdaje na bydlení, na zařízení domácností, na účast dětí v zájmových kroužcích, na pořízení věcí vyžadovaných v souvislosti se školní docházkou dětí, na léky, na zdravotnické pomůcky a potřeby,
  • příspěvek na zajištění materiální a zdravotnické pomoci obětem ozbrojeného konfliktu přímo na Ukrajině prostřednictvím dobročinných organizací z České republiky operujících na místě

Vážíme si Vaší solidarity, důvěry a děkujeme za společnou pomoc.

  • Sbírkový účet 250 250 299/0300

Kontakt: