V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Formuláře

Děkujeme za vyplnění Darovací smlouvy, jejíž originál je třeba zaslat ve dvojím vyhotovení na adresu Nadačního fondu Homolka. Jakmile bude darovaná částka na účtě fondu, dárce obdrží potvrzení o tomto daru. O využití daru bude dárce informován.

darovací smlouva - fyzická osoba
darovací smlouva - právnická osoba