Formuláře

Děkujeme za vyplnění Darovací smlouvy, jejíž originál je třeba zaslat ve dvojím vyhotovení na adresu Nadačního fondu Homolka. Jakmile bude darovaná částka na účtě fondu, dárce obdrží potvrzení o tomto daru. O využití daru bude dárce informován.

darovací smlouva - fyzická osoba
darovací smlouva - právnická osoba