V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

NFH pomohl

Za dobu své existence Nadační fond Homolka (dále jen NFH) poskytl Nemocnici Na Homolce nadační příspěvky převyšující částku 40 miliónů korun. Podílel se na řadě zásadních projektů.  

 • Významným projektem, na němž se Nadační fond Homolka podílel, bylo otevření Centra robotické chirurgie. Nemocnice Na Homolce se stala prvním pracovištěm v České republice vybaveným multioborovým robotickým operačním sálem, které zároveň slouží jako výukové centrum České republiky pro tuto operativu.
 • Unikátní byl projekt Centrum magnetické srdeční navigace.
 • NFH podpořil projekt, spojený se zajišťováním náhrady temporomandibulárního kloubu (TMK)
 • spolufinancoval pořízení tříbodového neurochirurgického držáku hlavy Mayfield, sloužícího k fixaci hlavy nemocného při mikroneurochirurgických výkonech, především u operací nádorů mozku a dalších přístrojů a mikrochirurgických nástrojů pro neurochirurgii

  NFH se také významně podílel na pořízení: 

 • defibrilátoru Lifepak 20 včetně monitorovacího zařízení, určeného pro oddělení ARO
 • zátěžového běžící pásu pro jednotku srdečního selhání kardiologického oddělení
 • komplexního systému pro bronchoskopické vyšetření
 • autofluorescenčního bronchoskopického systému
 • na zakoupení externího defibrilátoru a resuscitačního vozíku pro multifunkční katetrizační pracoviště kardiologického oddělení
 • fólií do oken dětského oddělení
 • dvou cyklotrenažerů na oddělení nefrologie 
 • insuflační jednotky pro gastroenterologii
 • ultrasonografu a lineárního vysokofrekvenčního snímače pro neurochirurgii
 • morselačního teleskopu pro urologii
 • systému Rhytmia Mapping pro kardiologii
 • přístroje pro nácvik resuscitace
 • NFH pořídil generátor k preparaci tkání a stavění krvácení při velkých chirurgických výkonech
 • financoval motodlahu kolenního kloubu a vozík pro chirurgické oddělení
 • Za přispění NFH Klub rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků využíval bazén 
 • NFH přispěl Klubu AA Homolka na letní pobyty alergických dětí u moře
 • NFH každoročně významně přispívá na vzdělávání zdravotníků
 • NFH spolupořádal několik ročníků Anesteziologických dnů, konaných v Nemocnici Na Homolce.
 • Rovněž spolufinancoval organizaci celostátních Pracovních dnů České neurochirurgické společnosti, kterých se v Praze zúčastnilo na dvě stě odborníků z tuzemska i ze zahraničí.
 • NFH každoročně podporuje lékaře a dalších zdravotníky v prohlubování znalostí na zahraničních stážích, seminářích a workshopech.
 • NFH podpořil vybavení covidového očkovacího centra
 • NFH přispěl v období pandemie na pořízení ochranných pomůcek, vybavení pro speciální covidové jednotky, zakoupil dezinfikátorové jednotky apod.
 • NFH vybavil ordinaci pro paliativní péči a podílel se na konferenci o paliativní péči, kterou pořádala NNH
 • NFH přispěl na telemonitorovací systém kardiologického oddělení
 • a na řadu dalších přístrojů a vybavení