NFH pomohl

Za dobu své existence Nadační fond Homolka (dále jen NFH) poskytl Nemocnici Na Homolce nadační příspěvky převyšující částku 40 miliónů korun. Podílel se na řadě zásadních projektů.  

 • Významným projektem, na němž se Nadační fond Homolka podílel, bylo otevření Centra robotické chirurgie. Nemocnice Na Homolce se stala prvním pracovištěm v České republice vybaveným multioborovým robotickým operačním sálem, které zároveň slouží jako výukové centrum České republiky pro tuto operativu.
 • Unikátní byl projekt Centrum magnetické srdeční navigace.
 • NFH podpořil projekt, spojený se zajišťováním náhrady temporomandibulárního kloubu (TMK)
 • spolufinancoval pořízení tříbodového neurochirurgického držáku hlavy Mayfield, sloužícího k fixaci hlavy nemocného při mikroneurochirurgických výkonech, především u operací nádorů mozku a dalších přístrojů a mikrochirurgických nástrojů pro neurochirurgii

  NFH se také významně podílel na pořízení: 

 • defibrilátoru Lifepak 20 včetně monitorovacího zařízení, určeného pro oddělení ARO
 • zátěžového běžící pásu pro jednotku srdečního selhání kardiologického oddělení
 • komplexního systému pro bronchoskopické vyšetření
 • autofluorescenčního bronchoskopického systému
 • na zakoupení externího defibrilátoru a resuscitačního vozíku pro multifunkční katetrizační pracoviště kardiologického oddělení
 • fólií do oken dětského oddělení
 • dvou cyklotrenažerů na oddělení nefrologie 
 • insuflační jednotky pro gastroenterologii
 • ultrasonografu a lineárního vysokofrekvenčního snímače pro neurochirurgii
 • morselačního teleskopu pro urologii
 • systému Rhytmia Mapping pro kardiologii
 • přístroje pro nácvik resuscitace
 • NFH pořídil generátor k preparaci tkání a stavění krvácení při velkých chirurgických výkonech
 • financoval motodlahu kolenního kloubu a vozík pro chirurgické oddělení
 • Za přispění NFH Klub rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků využíval bazén 
 • NFH přispěl Klubu AA Homolka na letní pobyty alergických dětí u moře
 • NFH každoročně významně přispívá na vzdělávání zdravotníků
 • NFH spolupořádal několik ročníků Anesteziologických dnů, konaných v Nemocnici Na Homolce.
 • Rovněž spolufinancoval organizaci celostátních Pracovních dnů České neurochirurgické společnosti, kterých se v Praze zúčastnilo na dvě stě odborníků z tuzemska i ze zahraničí.
 • NFH každoročně podporuje lékaře a dalších zdravotníky v prohlubování znalostí na zahraničních stážích, seminářích a workshopech.
 • NFH podpořil vybavení covidového očkovacího centra
 • NFH přispěl v období pandemie na pořízení ochranných pomůcek, vybavení pro speciální covidové jednotky, zakoupil dezinfikátorové jednotky apod.
 • NFH vybavil ordinaci pro paliativní péči a podílel se na konferenci o paliativní péči, kterou pořádala NNH
 • NFH přispěl na telemonitorovací systém kardiologického oddělení
 • a na řadu dalších přístrojů a vybavení