Nadační fond

Nadační fond Homolka byl založen v roce 1998. Jeho cílem je podpora trendů medicíny třetího tisíciletí v oborech, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce. Ta si vytyčila, že vytvoří jednu z nejlepších evropských specializovaných nemocnic s nadregionální působností zajišťující komplexní škálu diagnostických a léčebných metod v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a klinických neurověd. K tomuto záměru nemocnice využívá i svého potenciálu ve výzkumu, mezinárodní spolupráci a dalších oblastech.

  • Nemocným, kteří přicházejí do Nemocnice Na Homolce z různých oblastí České republiky, ale i ze zahraničí, je zajištěna špičková odborná péče, soustředěná do profesionálně i finančně náročné léčby nemocí srdce a cév či nemocí a poranění mozku, míchy a páteře.
  • Špičková zdravotní péče však vyžaduje investice nejen na obnovu existujícího vybavení, ale především na zavádění moderních technologických postupů na úrovni nejmodernějších poznatků medicíny tak, jak jsou sledovány v podobně zaměřených zdravotnických zařízeních v Evropě a dalších zemích. Nadační fond Homolka je jedním ze zdrojů financí pro rozvoj nejmodernějších lékařských technik a technologií.
  • Technologie financované fondem slouží prostřednictvím oddělení Nemocnice Na Homolce nemocným ze všech krajů České republiky. Přístroje a přístrojové vybavení jsou efektivně využívány tak, aby sloužily co nejvíce pacientům  
  • Nadační fond Homolka je významným podporovatelem dalšího rozvoje vzdělávání lékařů a ostatních zdravotníků, jimž každoročně finančně přispívá na účast na zahraničních stážích, seminářích, workshopech a další akce. 
  • Od svého vzniku (rok 1998) Nadační fond Homolka získal finanční dary převyšující 40 milionů korun.
  • V červnu 2007 se fond stal členem Asociace nadačních fondů.