, rubrika Aktuality

Návštěva ministra zdravotnictví Vlastimila Válka

V úterý 19. dubna navštívil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek Nemocnici Na Homolce. Ředitel Petr Polouček jej seznámil s aktuální situací v nemocnici a s krátkodobými a i dlouhodobými plány strategického rozvoje.

Jedním ze zásadních aktuálně probíhajících projektů nemocnice je vytváření a implementace nového nemocničního informačního systému HooD, který bude dokončen do konce letošního roku. V doprovodu vedení nemocnice zavítal na rentgenologické oddělení a navštívil nově zmodernizované endoskopické centrum. Ministr ocenil práci současného managementu nemocnice, jemuž se za dobu svého působení od konce roku 2018 podařilo významně zefektivnit vnitřní provozní procesy, což vedlo k vysoké prosoutěženosti veřejných zakázek, k úsporám v provozu nemocnice, a tedy k velmi dobrým hospodářským výsledkům. Díky tomu se může Nemocnice Na Homolce dále rozvíjet a zkvalitňovat zdravotní péči.  

Vlastimil Válek: „Nemocnice Na Homolce je pacienty velmi dobře hodnocená nemocnice. Svojí kvalitní prací k tomu přispěl i její ředitel, Petr Polouček. Během mé dnešní návštěvy mě seznámil se svou vizí a strategií dalšího rozvoje. Děkuji za pozvání!“