, rubrika Aktuality

Dnes jsme uvedli do klinické praxe nový systém AFFERA pro léčbu srdečních arytmií

S léčbou poruch srdečního rytmu nově českým arytmologům pomáhá systém AFFERA. Na jeho vývoji a klinickém testování se od roku 2018 podílela dvě pražská pracoviště - IKEM a Nemocnice Na Homolce. Vůbec poprvé ho dnes lékaři použili v praxi.

Unikátní systém AFFERA pomáhá mapovat a odstranit srdeční arytmie. Odborníci z Nemocnice Na Homolce a IKEM se od roku 2018 podíleli na jeho vývoji a zapojili jej do klinického testování. Systém je unikátní v tom, že jde o plnohodnotný trojrozměrný mapovací systém, který využívá speciálního katetru s mřížkovou elektrodou na konci. Jde o kulovitou síťku z nitinolu, která po roztažení má průměr 9 mm a na svém povrchu 9 mikroelektrod, které mohou snímat elektrické signály a také teplotu tkáně. Tímto katetrem se vytvoří trojrozměrná mapa příslušné dutiny, například levé síně a plicních žil, a poté se uvedenou elektrodou aplikuje buď radiofrekvenční proud o vyšší energii nebo energie pulzního pole. Výběr záleží na místě, kde se ablace (zničení abnormální tkáně v srdci, která je zodpovědná za vznik nebo udržování srdeční arytmie) provádí a na operatérově rozhodnutí.

„Dosavadní zkušenosti ukázaly, že ablace je velmi účinná, protože se vytvářejí větší léze, a to velmi rychle během 3–5 sekund. Při testování jsme pomocí radiofrekvenčního proudu provedli ablaci flutteru síní, kde se přerušuje můstek tkáně v pravé síni o délce cca 3,5 cm, během 1–2 minut celkového času. Jen pro srovnání, ablace tohoto můstku konvenčním katetrem může trvat 30 minut a může být problém ji i úspěšně dokončit pro otok tkáně,” říká o novém systému přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC. Upozornil také na to, že použití pulzního pole je navíc zcela bezpečně a účinnost může být v řadě míst srovnatelná.

Velký příslib dává nový systém pro ablaci komorových arytmií u pacientů s onemocněním srdce, například velkou jizvou po infarktu myokardu nebo po zánětech srdce. Podle předběžných zkušeností z klinického testování je ablace v této indikaci rychlá a účinná. „Je přirozené, že všichni arytmologové si přejí, aby katetrizační ablace byly co nejefektivnější a zároveň co nejbezpečnější. A je skvělé, že technologický vývoj nám k tomu napomáhá. Nová metoda – ablace pulsním polem, které se intenzivně věnujeme již několik let a máme s ní skvělé výsledky, využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které prakticky nevytvářejí termický efekt. S novým systémem AFFERA jsme v rámci klinických zkoušek na Homolce provedli více jak 200 zákroků, což reprezentuje celosvětově největší počet pacientů ošetřených touto novou metodou. Spolu s unikátními vlastnostmi potenciálového mapování tak reprezentuje důležitý krok, jak docílit výrazně účinnější terapie srdečních arytmií,” řekl primář kardiologického oddělení prof. Petr Neužil, CSc, FESC.

Česká republika je v počtu ablací v přepočtu na milion obyvatel na jednom z předních míst ve světě. Díky nové netermální technologii katetrizační ablace, která je vysoce selektivní, se situace ještě dál zlepší.