, rubrika Aktuality

Jaroslav Benedík je novým primářem kardiochirurgie

V pondělí 22. ledna byl do funkce primáře oddělení kardiochirurgie jmenován doc. MUDr. Jaroslav Benedík, Ph.D., který na Homolku přichází s dlouholetými zkušenostmi z kardiocenter v České republice i v zahraničí. 

Doc. MUDr. Jaroslav Benedík, Ph.D. působil jako zástupce přednosty kliniky v Plzni, i jako vedoucí lékař Centra pro léčbu hrudní aorty v Nemocnici Na Homolce. Po více než desetileté zahraniční zkušenosti pak působil na pozici zástupce přednosty Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie v německém Essenu a zástupce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie Helios v Krefeldu.  

Zkušenosti doc. Benedíka pokrývají celé spektrum srdeční chirurgie a léčby vrozených srdečních vad v dospělosti včetně minimálně invazivní kardiochirurgie s maximálním důrazem na záchovné operace chlopní.

 

Hlavní specializací nového primáře kardiochirurgie je aortální chirurgie. Řadí se mezi uznávané experty v oblasti rekonstrukcí aortální chlopně, kde vyvinul vlastní inovativní metodu v souvislosti s výběrem vhodné protézy. S vlastní metodou měření i používaných nástrojů přispěl i u tzv. Ozakiho operační techniky, která spočívá v úplné náhradě aortální chlopně, vymodelované z vlastního osrdečníku, jednoho z nejšetrnějších chirurgických řešení u aortální stenózy (zúžení) nebo aortální regurgitace (nedomykavosti).  

Doc. Benedík zároveň působí jako lektor Ozakiho techniky v rámci svých celoevropských vzdělávacích aktivit. Jeho další oblastí zájmu jsou operace koronárních tepen bez použití mimotělního oběhu a použití arteriálních štěpů v koronární chirurgii. V neposlední řadě se věnuje problematice aneuryzmat (výdutí) srdce, způsobených závažnými stavy po infarktu nebo vrozenými srdečními vadami. 

Kromě své kardiochirurgické práce se doc. Benedík věnuje také akademické práci a výuce studentů. 

Kardiochirurgické oddělení je stěžejní a nedílnou součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, v jehož budoucím rozvoji navazuje doc. Benedík na práci svých předchůdců. Kardiocentrum je založené na úzké spolupráci klíčových oborů na Homolce, jako jsou kardiologie, cévní chirurgie, radiologie a kardioanestezie. Pacientům nabízí komplexní péči 
a nejrozvinutější léčebné metody onemocnění srdce a cév.