, rubrika Aktuality

Aktuální doporučení pro návštěvy hospitalizovaných pacientů

Prosíme, řiďte se pokyny pro návštěvy. 

Návštěvní doba: denně 15.00–18.00

Z důvodu aktuální epidemiologické situace jsou v Nemocnici Na Homolce povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů pouze při dodržení následujících pravidel a doporučení:

  • dobrý zdravotní stav
  • bez příznaků respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, bolest nebo škrábání v krku, rýma, bolest svalů a/nebo kloubů)
  • maximálně 2 osoby u pacienta
  • po celou dobu návštěvy mít nasazenou ochranu dýchacích cest - ústenku nebo respirátor FFP2 (prodej v lékárně nebo na Centrálním registru pacientů 5. patro)
  • při vstupu na JIP a ARO použít jednorázový empír (prodej na Centrálním registru pacientů 5. patro)
  • při příchodu i odchodu na oddělení/pokoj návštěvník provést hygienickou dezinfekci rukou
  • nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.