, rubrika Aktuality

Cena pro autorský kolektiv doc. MUDr. Otakara Bělohlávka, CSc. – primáře oddělení nukleární medicíny a PET centra

V soutěži České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP o nejlepší publikaci za minulý rok zvítězil článek Improved beta-amyloid PET reproducibility using two-phase acquisition and grey matter delineation autorského kolektivu Bělohlávek O., Jarůšková M., Skopalová M., Szárazová G. a Šimonová K.

Publikace vyšla v European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, druhém nejvýznamnějším časopise oboru (IF = 7,081, AIS = 1,6).

V práci je popsán originální nápad, jak zvýšit spolehlivost hodnocení přítomnosti beta-amyloidu v mozku při PET vyšetření u pacientů s podezřením na Alzheimerovu chorobu, a také výsledky vyhodnocení v ČR unikátního souboru 121 vyšetření, které zaslepeně provedlo pět lékařů standardní i novou metodou. Ukázalo se, že nově navržené zpracování dat významně snižuje interpersonální variabilitu hodnocení a zvyšuje subjektivní jistotu rozhodování mezi pozitivní a negativním nálezem. Projekt byl podpořen interním grantem IG184401.

Autorskému kolektivu upřímně blahopřejeme.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace