Podcast

Spouštíme podcasty

MUDr. Viera Křížová je gastroenteroložka v Nemocnici Na Homolce, proto jsme tento díl podcastu věnovali především tomuto oboru, který patří do velké rodiny interní medicíny. Pacient se dnes vyšetření v gastroenterologické ambulanci nemusí obávat, zázemí a komfort při vyšetřeních se neuvěřitelně zlepšily. Také terapeutické možnosti. Například v souvislosti s biologickou léčbou, kterou mohou užívat i těhotné ženy s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. V rozhovoru jsme si také povídali o významu celistvého pohledu na člověka v dnešním světě medicínských superspecializací a o zdraví současné populace.

Gastroenterologické oddělení naší nemocnice nedávno prošlo rekonstrukcí. Pořídili jsme nejen nové přístrojové vybavení, ale také vybudovali komfortnější a prostornější zázemí pro pacienty při endoskopických vyšetřeních. Interní oddělení je alfou a omegou každé nemocnice. Pacientům zde v Nemocnici Na Homolce můžeme nabídnout celkovou diagnostiku i následnou léčbu.

 

Třetí díl podcastu Nemocnice Na Homolce jsme věnovali neurologii, trochu tajemnému oboru, který má velice široký záběr. S primářem neurologického oddělení MUDr. Martinem Kovářem jsme si povídali, jak vypadá neurologické vyšetření, o jaké diagnostické metody se opírá a jak úzce je neurologie provázaná s dalšími obory. Doslova o minuty jde v případě pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. MUDr. Kovář vysvětlil, co všechno taková péče v Nemocnici Na Homolce, která má statut komplexního cerebrovaskulárního centra, obnáší. V rozhovoru jsme se dotkli i dalších závažných neurologických diagnóz, jako je epilepsie nebo Parkinsonova choroba, pro něž se otevírají stále nové možnosti léčby, farmakologické či chirurgické, ale i terapie migrén, které trápí obrovské množství lidí.

 

Ve druhém díle podcastu Nemocnice Na Homolce nahlédneme do světa srdečních arytmií. O léčebných metodách, intervenčních zákrocích, které se stále zkracují a zjednodušují, ale i o týmové spolupráci a komunikaci s pacientem, si povídáme s prof. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Prof. Neužil vede oddělení od roku 2009 a zasloužil se o zavedení mnoha průkopnických metod v oblasti léčby poruch srdečního rytmu a má s nimi skvělé výsledky. Se svým týmem provádí intervenční katetrizační zákroky u léčby akutního infarktu myokardu a léčby anginy pectoris, katetrizační uzávěry ouška levé síně a defektů síňové přepážky u pacientů ohrožených cévními mozkovými příhodami.

 

V prvním díle našeho půlhodinového pořadu jsme si povídali s prof. MUDr. Josefem Vymazalem, DSc., primářem radiodiagnostického oddělení o výhodách nejmodernějších zobrazovacích metod.