Awards & Certifications

JCI 2017 Nemocnice na Homolce

Certifikáty JCI

Jedním ze základních pilířů stability nemocnice je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům. V květnu 2017 jsme popáté obhájili mezinárodní akreditaci od Joint Commission International (JCI).

Více


ISO 9001 Nemocnice na Homolce

Cerfikáty ISO 9001

Od roku 2004 je na pracovišti nukleární medicíny zaveden systém managementu jakosti podle ISO 9001 pro činnosti: Poskytování diagnostických služeb laboratorními metodami imunoanalýzy a zobrazovacími metodami - scintigrafie, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografie (CT, SPECT, PET/CT) včetně přípravy radiofarmak. Požadavky ISO certifikace zahrnují nejenom zlepšování kvality ve vztahu k pacientům, ale také vůči bezpečnosti personálu. Cílem tohoto systému řízení kvality je včasné odhalování a odstraňování různorodých rizik, který takto vede ke zvýšení bezpečnost při poskytování zdravotní péče.

Více


ISO 13485 Nemocnice na Homolce

Cerfikáty ISO 13485

Oddělení centrální sterilizace - předmět akreditace: Sterilizace a dezinfekce zdravotních prostředků.

Více


ISO 15189 Nemocnice na Homolce

Cerfikáty ISO 15189

„Standard ISO 15189 „Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost“ již svým názvem nasvědčuje, že jeho zaměření je orientováno na odbornou stránku problematiky řízení laboratoře (průchod vzorků laboratoří, podmínky odběrů, svozu biologického materiálu, vydávání, interpretace výsledků či bezpečnosti a etiky laboratorní práce). Akreditace systému řízení kvality v laboratoři znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb.

Více


Measures against the spread of COVID-19 at Na Homolce Hospital

If you have symptoms of respiratory disease (cough, fever, shortness of breath, chest pain), postpone your visit to the hospital and do not enter the hospital building!

In the case of suspicion of coronavirus disease, call the emergency number 1212. Information will also be provided by the National Institute of Public Health at 724 810 106 and 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace