Koronavirus Covid-19

Důležité informace ke stažení:

 

Důležité kontakty:

Linky Státního zdravotního ústavu:

 • +420 724 810 106
 • +420 725 191 367
 • +420 725 191 370

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví:

 • Linka 1221

Webové stránky Státního zdravotního ústavu:

 

 16. 7. 2021 AKTUALIZOVÁNO

Od pondělí 17. května jsou povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů

 

od 17. 5. 2021 jsou v Nemocnici Na Homolce povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů při dodržení následujících pravidel a doporučení:

vyplnění dotazníku -  návštěva se musí prokázat:

 • negativním PCR testem, který není starší než 7 dní
 • písemným výsledkem prokazujícím negativní antigenní test, který není starší než 72 hodin (antigenní testy se na odděleních neprovádějí)
 • potvrzením od praktického lékaře nebo certifikátem, že jste prodělal/prodělala onemocnění COVID-19 a zároveň u vás neuplynulo více než 180 dní od první detekce
 • potvrzením o vakcinaci - návštěva je možná nejdříve po 14 dnech od ukončené vakcinace

zajištění dýchacích cest respirátorem FFP2 nebo KN 95  bez výdechového ventilu (účinnost filtrace min. 94 %) 

 • musí krýt nos i ústa

při vstupu na JIP a ARO nutno použít jednorázový empír

 • prodej nyní ve výdejním automatu (vstup 5. patro), od 1. 8. 2021 v Centrálním registru pacientů

při příchodu i odchodu na oddělení/pokoj návštěvník provede hygienickou  dezinfekci rukou

nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let

O současném režimu návštěv bylo vedením Nemocnice Na Homolce rozhodnuto v souladu smimořádným opatřením MZ ČR.

Žádáme návštěvy, aby braly ohled na ostatní nemocné v celém areálu nemocnice a dodržovaly distanční zónu od ostatních osob.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.

18. 9. 2020

Zákaz návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

1. 6. 2020

Od pondělí 1. června jsou povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy icon zde.

6. 5. 2020

Běžný provoz obnoven

Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

19. 4. 2020

Postupně obnovujeme běžný režim

Vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji pandemie se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví začínáme vracet k běžnému režimu. Od 20. dubna postupně rozjíždíme vybrané plánované operační výkony i běžnou ambulantní péči. Jedná se o postupný proces, který by měl být v souladu s kontrolovaným rozvolňováním restriktivních opatření.

„Cítíme odpovědnost postarat se o všechny naše pacienty, protože si uvědomujeme, že COVID pandemie neodstranila ostatní zdravotní problémy. Proto chceme nemocnici co nejdříve dostat do běžného režimu, ale samozřejmě cestou postupných a promyšlených kroků,“ řekl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Některá protiepidemiologická opatření a omezení, jako je zákaz návštěv na lůžkových odděleních nebo vstup do nemocnice přes tzv. filtr, zůstanou z důvodu dodržení maximální bezpečnosti zachována. Při příjmu k hospitalizaci budou všichni pacienti testováni na přítomnost koronaviru jako doposud.

Nadále bude probíhat také třídění pacientů při příchodu do nemocnice, měření teploty a dotazníkové šetření. Pacientům a ostatním návštěvníkům nemocnice bude zatím stále zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami.

Do ambulancí budeme objednávat pacienty tak, aby se jich najednou nesešlo v čekárnách nadměrné množství a bylo tak možné nastavit takový režim, který umožní čekat na vyšetření s dodržením předepsaných vzdáleností. V indikovaných případech bude využíván telefonický kontakt a předepisování léků formou e-receptu.

V celé nemocnici bude trvale maximální pozornost věnována dodržování předepsaných hygienických opatření, tj. nošení roušek, hygieně rukou a fyzické distanci mezi osobami. Další kroky v uvolňování režimových opatření budou realizovány podle vývoje epidemiologické situace v ČR.

„Na prvním místě je pro nás zajištění maximální ochrany zdraví pacientů a personálu, takže budeme postupovat s maximální obezřetností. Nechceme nic unáhlit. Situaci budeme průběžně vyhodnocovat a operativně řešit,“ dodal Petr Polouček.

18. 3. 2020

Homolka zajistí pro léčbu pacientů s Covid-19 10 ventilovaných lůžek a 20 lůžek pro oxygenoterapii

Po včerejším intenzivním jednání s Ministerstvem zdravotnictví a s vedením Fakultní nemocnice v Motole oznámil dnes ředitel Nemocnice Na Homolce Petr Polouček, že Homolka zajistí pro léčbu pacientů s Covid-19 10 ventilovaných lůžek a 20 lůžek pro oxygenoterapii.

„Naším cílem je zajistit péči jak pacientům s Covid-19, tak i ostatním akutním pacientům, s jinými vážnými onemocněními,“ řekl ředitel Nemocnice Na Homolce Petr Polouček. Nadále jedeme na Homolce v omezeném režimu, který jsme vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení Ministerstva zdravotnictví v naší nemocnici nastavili již 16. 3. 2020. Omezili jsme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření a všechna oddělení v tomto nastaveném režimu aktuálně fungují,“ dodal Polouček.

Nemocnice Na Homolce společně s Fakultní nemocnicí v Motole vyčlení pro léčbu pacientů s Covid-19 celkem 90 lůžek. Homolka bude mít v řádu dnů pro akutní pacienty připravených 8 ventilovaných lůžek na ARO a další lůžka budou v případ potřeby zřízena na ostatních odděleních. Celkem bude Homolka schopna zajistit 10 ventilovaných lůžek a 20 lůžek pro oxygenoterapii.

16. 3. 2020

Provoz Nemocnice Na Homolce v nouzovém režimu koronavirové infekce

Omezujeme operační výkony i ambulantní vyšetření. Z důvodu současné epidemiologické situace zavádí Nemocnice Na Homolce nouzový provoz, a to od úterý 17. 3. 2020 do odvolání:

 • Omezují se neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.
 • Pacienty, kteří mají ve výše uvedeném termínu absolvovat plánovanou kontrolu, žádáme, aby ji zrušili a přeobjednali se.
 • Pacientům s akutním onemocněním nebo onemocněním, jehož odklad by v horizontu dvou týdnů mohl vést k poškození jejich zdraví, se omezení netýká.
 • Vystavování receptů probíhá formou e-receptu. Další možností (v nevyhnutelném případě) je požádat telefonicky o zaslání receptu poštou.

Bližší informace obdržíte na sekretariátu příslušného pracoviště nemocnice – volejte v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hodin. Pokud nemáte akutní problém, návštěvu nemocnice odložte! Jde nám především o ochranu vašeho zdraví.

09. 3. 2020

Vstup do jídelny pouze pro zaměstnance nemocnice

V souvislosti s vývojem celosvětové epidemie koronaviru COVID 19 zavádíme od 10. 3. další opatření.

Od 10. 3. do odvolání mají přístup do jídelny, obchůdku s potravinami a kavárny v 1. patře pouze zaměstnanci Nemocnice Na Homolce a zaměstnanci společností sídlících v budově NNH(ÚJV Řež, B. Braun, HPC, Program H plus, R.centrum Homolka, ČLK, Stomatochirurgické centrum Podstata – Hudler) po předložení zaměstnanecké kartičky.

05. 3. 2020

Opatření proti šíření COVID-19

Prosíme pacienty, aby vzali na vědomí, že Nemocnice Na Homolce není zaměřena na léčbu infekčních onemocnění. Neobracejte se proto prosím na naše zdravotníky v případě podezření na nákazu novým typem koronaviru. Naším úkolem je zabránit šíření infekce v nemocnici a chránit tak jednak pacienty, jejichž imunitní systém je oslaben, například po operaci, a jednak personál, který o ně pečuje.

Žádáme pacienty, kteří se chystají navštívit naši nemocnici, aby dodržovali následující pokyny:

 • Pokud máte příznaky respiračního onemocnění (kašel, horečku, dušnost, bolesti na hrudi) a současně jste pobývali v některé z vyhlášených rizikových oblastí, svou návštěvu nemocnice odložte. Jste-li už objednáni, přeobjednejte se prosím.
 • Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění, ale byli jste v předchozích 14 dnech v rizikových oblastech, nejprve konzultujte svou situaci a vhodnost návštěvy naší nemocnice s pracovníky příslušné krajské hygienické stanice – v Praze to jsou pobočky Hygienické stanice Hlavního města Prahy (www.hygpraha.cz).

Primárně místo cesty do nemocnice volejte na speciální infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 (v provozu denně od 9 do 21 hodin nebo na tísňovou linku 112.

Zároveň v rámci preventivních opatření zavedla nemocnice od 3. března do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních.

Aktuální informace najdete na webu Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz), Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz) a krajských hygienických stanic.

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí!


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace