Specializované činnosti

 • Nutriční terapeuti
 • Nutriční ambulance
 • Koordinátor následné péče
 • Sestry kontroly infekcí
 • Sestry léčby akutní bolesti
 • Sestry hojení ran
 • Stomaporadna

Nutriční terapeuti

Poskytují specifickou a specializovanou péči při zabezpečení nutričních potřeb hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Normují stravu nemocných, sestavují jídelní lístky, kontrolují činnost výrobního úseku a výdeje stravy. Spolupracují s lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky v otázkách léčebné výživy. Nutriční terapeuti edukují pacienty či rodinné příslušníky o příslušných dietách, pomáhají při procesu redukce váhy ambulantním pacientům, ale i všem zájemcům ze strany široké veřejnosti. Pomáhají s intolerancemi ve stravě a s následným začleněním do jídelního lístku. 

Kontakt
Hana Dvořáková DiS.
hana.dvorakova@homolka.cz

 

Nutriční ambulance

Specializuje se na poskytování péče o pacienty s těžkými poruchami výživy. Provádí podrobnou diagnostiku stavu výživy včetně podrobné kvantifikace perorálního příjmu, měření tělesného složení bioimpedancí (přístroj změří, kolik je v těle vody, tuku a svalů) a energetických potřeb nepřímou kalorimetrií. Léčebně poskytuje jak kvalifikovanou úpravu diety, tak umělou výživu, především enterální (sondovou střevní) i parenterální (nitrožilní infuzní) výživu. Součástí péče je edukace nemocných v péči o enterální i parenterální přístupy k podání umělé výživy (sondy, gastrostomie, porty, tunelované kanyly).

Kontakt
Jana Čubová
jana.cubova@homolka.cz

Koordinátor následné péče

Zajišťuje pacientům propuštěným po hospitalizaci následnou péči, dle jejich zdravotního stavu či dle jejich potřeb

 • zdravotní domácí péči
 • pečovatelskou službu
 • umístění do zařízení dlouhodobé, rehabilitační či hospicové péče

 

Poskytuje pacientům i jejich rodinným příslušníkům informace

 • k vyřízení dávek státní sociální podpory
 • o kontaktech na domovy pro seniory
 • o půjčovnách kompenzačních pomůcek

 

Kontakt
Bc. Ivana Fenclová
ivana.fenclova@homolka.cz

Sestra pro kontrolu bolesti

Sestra pro kontrolu bolesti sleduje ve spolupráci s lékařem léčbu akutní (pooperační) bolesti a případné komplikace této léčby. Podílí se také na vzdělávání personálu v problematice léčby akutní bolesti, provádí audit postupů používaných při léčbě akutní bolesti. Tým pro léčbu akutní bolesti je součástí anesteziologicko resuscitačního oddělení, tvoří ho sestra pro kontrolu bolesti a lékař anesteziolog.

Sestra pro kontrolu infekcí

Sestra pro kontrolu infekcí spolupracuje s nemocničním epidemiologem a podílí se zejména na:

 • aktivním vyhledávání epidemiologicky závažných případů a jejich prošetřování
 • provádění systémových opatření, které vyplývají z epidemiologických analýz

Sestra pro kontrolu infekcí poskytuje služby klinickým oddělením, se kterými intenzivně a každodenně spolupracuje:

 • zajišťuje izolaci pacientů včetně vysvětlení potřebných opatření (např. MRSA, CLDI)
 • kontroluje a napomáhá dodržování bariérového ošetřovatelského režimu
 • systematicky přispívá k dodržování postupů hygienické desinfekce rukou

 

Kontakt:
Mgr. Gabriela Kapounová,
pracoviště kontroly infekcí
gabriela.kapounova@homolka.cz

Stomaporadna

V rámci poradny nabízíme zkušené stomasetry, veškeré služby spojené s péčí o stomii a to nejen pro stávající klienty, ale neváháme podat pomocnou ruku i lidem, kteří neví na koho se s tímto problémem obrátit. Stomasestry úzce spolupracují nejen s lékařem a klientem, ale také s rodinou klienta. Tato spolupráce vede k celkovému zlepšení kvality života.

Co naše služby zahrnují?

 • Předoperační i pooperační péči.
 • Pomoc v řešení případných komplikací a jejich předcházení.
 • Poskytování informací o pomůckách a novinkách, dále o stravování a vyprazdňování.
 • Zajišťování poukazů na výdej pomůcek a spoluprácí s distribučními firmami jejich následné dodání klientům.
 • Sledování dodržování limitů.
 • Veškeré stomické pomůcky lze osobně vyzvednout, po předchozím objednání přímo v Nemocnici Na Homolce ve zdravotnických potřebách.

 

Kontakt:
Lucie Veřtatová
Lucie.Vertatova@homolka.cz

Martina Jovanoska 
martina.jovanoska@homolka.cz