Úsek ošetřovatelské péče

Úsek ošetřovatelské péče zpracovává a stanovuje základní koncepci ošetřovatelské péče v Nemocnici Na Homolce, podílí se na řešení otázek poskytování ošetřovatelské péče.

Spolupracuje se zdravotnickými školami a fakultami ošetřovatelství při zajišťování praktické výuky studentů.

Úsek ošetřovatelské péče řídí náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Přímo řídí:

  • Oddělení nutričních terapeutů
  • Oddělení centrální sterilizace
  • Oddělení dokumentace 
  • Asistenty ochrany a podpory veřejného zdraví
  • Koordinátora následné péče
  • Vrchní sestru polikliniky
  • Metodicky řídí všechny vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky.