Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je neoddělitelnou součástí léčebné, diagnostické a preventivní péče v NNH. Našim cílem je poskytovat kvalitní, individualizovanou péči zaměřenou na co největší uspokojení pacientových potřeb.

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění fyzické i psychické bolesti v průběhu umírání. Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky.

Cílem ošetřovatelství je:

  1. podporovat a upevňovat zdraví,
  2. podílet se na navrácení zdraví,
  3. zmírňovat utrpení nemocného člověka,
  4. zajistit klidné umírání a důstojnou smrt.

Hlavní pracovní metodou ošetřovatelského personálu je ošetřovatelský proces. Ošetřovatelský proces zahrnuje všechny činnosti při poskytování ošetřovatelské péče.

Součástí ošetřovatelského procesu je:

a) posouzení stavu pacienta (ošetřovatelská anamnéza),
b) plánování péče (v součinnosti s lékařskou péčí a na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz),
c) provádění ošetřovatelského plánu,
d) vyhodnocení poskytnuté péče a stavu pacienta.