V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je neoddělitelnou součástí léčebné, diagnostické a preventivní péče v Nemocnici Na Homolce. 

Ošetřovatelskou základní i specializovanou péči zajišťuje zdravotnický personál: všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatelé a sanitáři.  

Jedná se o týmovou práci, která provází pacienta po celou dobu jeho onemocnění. Cílem je nejen udržet, podpořit a navrátit pacientovi zdraví, ale také rozvíjet jeho soběstačnost, zmírňovat utrpení, a v případě nevyléčitelného onemocnění přispět k tomu, aby lidské umírání a smrt byly přirozeným a poklidným procesem.  

K pacientovi přistupujeme individuálně, s co nejvyšší empatií a s ohledem na jeho bio-psycho-sociální a duchovních potřeby. Podobně vždy komunikujeme i s jeho rodinou. 

Pečujeme o pacienta u lůžka, stejně tak v ambulantní péči. Vždy se jedná o týmovou multioborovou práci, společně s lékaři a dalšími pracovníky. 

Specializované multioborové týmy ošetřovatelské péče:

Nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP) spolupracují s lečebnými týmy:

  • Tým akutní bolesti 
  • Tým kontroly infekcí
  • Nutriční ambulance 
  • Klinicko-farmaceutická péče
  • Rehabilitační péče
  • Picc tým