Lékařská periodika

Soupis zahraničních lékařských periodik

Circulation USA
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology VB
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery VB
European Heart Journal
International Journal of Surgical Pathology USA
Interventional Neuroradiology It.
Journal of Neurosurgery USA
Journal of Nuclear Medicine USA 
Journal of the American College of Cardiology USA 
Neurology USA
Neurosurgery USA                     
Neurosurgical Review USA
New England Journal of Medicine USA 
Spine
Spine Journal
Stereotactic and Functional Neurosurgery SRN

Soupis českých odborných periodik

Anesteziologie a intenzivní medicína
Apetit
Bezpečnost a hygiena práce
Bolest
Časopis lékařů českých
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Česká a slovenská oftalmologie
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
Dieta
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Florence
Gastroenterologie a hepatologie
Gurmet
Chip
Klinická biochemie a metabolismus
Klinická mikrobiologie a inf. lékařství
Léčba ran 
Medicína po promoci
Metrologie
Ošetřovatelství
Otorinolaryngologie a foniatrie
Postgraduální medicína
Praktický lékař
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Remedia
Rozhledy v chirurgii
Umění fyzioterapie
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Vnitřní lékařství
Výživa a potraviny
Zdravotnictví a medicína 

Noviny a časopisy

Euro – ekonomický týdeník
Hospodářské noviny
Lidové noviny
Mladá fronta Dnes
Právo
Medical Tribune