Odborná veřejnost

Aktuality:

Homolka na XXX. výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Po covidové přestávce se na brněnské výstaviště vrací tradiční akce – výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Silné zastoupení má jako obvykle i Nemocnice Na Homolce s aktivní účastí více než dvacítky lékařů a sester kardiologického, kardiochirurgického a cévního oddělení.

Jubilejní XXX. ročník kardiologického sjezdu začne v neděli 8. května v Brně a potrvá do úterý 10. května. Letos se ho kardiologové budou moci zúčastnit fyzicky v Brně, virtuálně pak sjezd pokračuje od 11. do 13. května. Program je složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami ČKS a vědeckými sděleními účastníků. Atraktivní a velmi sledovanou součást představuje blok přímých přenosů a videozáznamů z jednotlivých kardiocenter, z nichž dva vstupy se budou v reálném čase přenášet z operačních sálů z Nemocnice Na Homolce. On-line výkony zahájí kardiochirurgické oddělení s prezentací roboticky asistovaných plastik mitrální chlopně. Tým kardiologů z naší nemocnice pod vedením prof. Petra Neužila představí účastníkům v neděli 8. května metodu ireverzibilní elektroporace – ablace ultrakrátkým pulsem vysokého napětí – u pacienta s fibrilací síní. Lékaři a sestry z Nemocnice Na Homolce se prezentují také přednáškami zaměřenými na inovativní chirurgické i miniinvazivní metody řešení kardiovaskulárních onemocnění. Novinky a aktuální kardiologické výzvy tematicky doplní i retrospektivní zhodnocení léčby pacientů s kardiovaskulárními chorobami v době pandemie. On-line vysílané bloky budou registrovaným účastníkům k dispozici po skončení sjezdu na portálu ČKS.

Program akce ke stažení >>

 

Prague Rhythm 2022

Od 24. do 26. dubna se konala třídenní akce Prague Rhythm 2022, která navazuje na tradiční pražský ablační workshop zaměřený na nejnovější poznatky z oblasti intervenční léčby srdečních arytmií. 

Více informací o akci naleznete zde.

 

Zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine

Doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D., připravil jako hostující editor zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine, které se věnuje využití personalizované mediciny v diagnostice a léčbě sepse. Časopis společně s pozváním k zaslání publikace je dostupný zde