Odborná veřejnost

Aktuality:

Zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine

Doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D., připravil jako hostující editor zvláštní vydání odborného impaktovaného časopisu Journal of Personalized Medicine, které se věnuje využití personalizované mediciny v diagnostice a léčbě sepse. Časopis společně s pozváním k zaslání publikace je dostupný zde