Bezpečná nemocnice

Nemocnice Na Homolce získala třetí místo v celostátní soutěži „Bezpečná nemocnice“, kterou tradičně vyhlašuje Kraj Vysočina. Uspěla v ní s projektem „Zřízení a činnosti oddělení klinické farmacie“, který podstatnou měrou zvyšuje bezpečnost užívání léků v nemocnici. Oddělení funguje v Nemocnici Na Homolce od roku 2010. Činnost klinických farmaceutů je v českých nemocnicích zatím spíše ojedinělou záležitostí.

Cena, kterou jsme získali, má pro nás velký význam, protože jsme měli poprvé možnost prezentovat činnost tohoto odborného týmu a předat své zkušenosti ostatním. Ukázali jsme, že se dá takový tým vytvořit, že může dobře fungovat a také to, co všechno může do zdravotního systému přinést,“ říká vedoucí Oddělení řízení kvality Nemocnice Na Homolce Mgr. Barbora Vaculíková, MBA.

Kliničtí farmaceuti jsou v Nemocnici Na Homolce spolupracovníky ošetřujících lékařů a sester. Jejich úkolem je sledovat a upozorňovat na problémy související s podáváním léků z pohledu farmaceuta. Hodnotí lékové interakce, nežádoucí účinky léků, vhodnost podané dávky, vhodnost lékové formy a další. Účastní se pravidelně lékařských vizit, nahlížejí do dokumentace pacienta, hovoří s nemocnými a konzultují problémy podávání léků s lékaři a sestrami. „Díky svému odbornému pohledu mohou předcházet řadě problémů souvisejících s často složitými a komplikovanými lékovými režimy pacientů a přispívají tak k větší bezpečnosti léčby pacientů“, doplnila vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Hlavním cílem soutěže Bezpečná nemocnice, která se koná každoročně od roku 2008, je zvýšení informovanosti veřejnosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zdravotnickému zařízení, které v rámci ČR učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Základními kritérii pro hodnocení osmičlenné poroty jsou například: přínos pro zvyšování kvality a bezpečí, využitelnost projektu v jiných zařízení nebo finanční efektivita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí. Mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití IT techniky a dále široké téma prevence pádů pacientů.

Výsledky čtvrtého ročníku soutěže vyhlásil 23. ledna 2012 v Horáckém divadle Jihlava ministr zdravotnictví Leoš Heger a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Porota posuzovala letos celkem 17 projektů. Absolutním vítězem se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců.

Cena hejtmana Cena hejtmana Cena hejtmana