30 let Nemocnice Na Homolce

Od 8. do 15. října jsme před hlavním vstupem do budovy instalovali výstavu velkoformátových fotografií Vasila Stanka, která připomněla třicetileté výročí Nemocnice Na Homolce. Poté jsme výstavu přemístili před kostel svatého Václava ve Štefánikově ulici v Praze 5, kde si ji návštěvníci mohli prohlédnout od 15. do 29. 10. 2020. Záštitu nad výstavou převzal místostarosta Městské části Praha 5 Bc. Lukáš Herold.

Pro ty, kdo si fotografie mapující hlavní medicínské programy nestihli prohlédnout, jsme níže připravili virtuální prohlídku.

Seznamte se s naší nemocnicí ve videovizitce o Homolce zde.