V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Pracoviště

Robot da Vinci Xi je součástí nového hybridního multioborového pracoviště, které bylo otevřeno v roce 2016. Hybridní sály se nacházejí ve 3. patře nemocnice u oranžového výtahu. „Hlavní předností celého komplexu je možnost provádět zde tzv. hybridní výkony, tedy výkony, kde se kombinuje otevřený chirurgický přístup s přístupem endovaskulárním právě za použití rentgenového přístroje. Celý komplex sálů by měl sloužit především kardiovaskulárním oborům, tedy kardiologii, kardiochirurgii, invazivní radiologii a cévní chirurgii. Robotický systém, který je součástí pracoviště, pak dále využije i urologie, všeobecná chirurgie a gynekologie,“ vysvětluje vedoucí lékař tohoto pracoviště Štěpán Černý. „Takovýto specializovaný operační trakt zaměřený na minimálně invazivní a hybridní operativu v tolika oborech medicíny je v České republice zcela unikátní a ani v evropském či celosvětovém měřítku nenajdeme mnoho podobných pracovišť,“ dodává.

Štěpán Černý

Hybridní sál