V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Centrum robotické chirurgie

Centrum roboticke chirurgie

Homolka je jedním z center tzv. roboticky asistované chirurgie. V roce 2005 získala jako první nemocnice v republice operačního robota Da Vinci, na kterém lékaři provedli téměř jeden a půl tisíce operací. Byly mezi nimi i světově unikátní výkony. Homolka je také školicím centrem v robotické chirurgii. Zejména naši cévní chirurgové vyškolili na robotu řadu našich i zahraničních lékařů a naše cévní chirurgie je považována za přední světové robotické pracoviště v oboru. V roce 2016 nemocnice pořídila modernější typ robota, robota druhé generace – Da Vinci Xi. Zařízení se stalo součástí nově vybudovaného multioborového pracoviště se dvěma operačními sály pro hybridní a robotické výkony.


Jak funguje robot Da Vinci Xi

Chirurgická základna má čtyři pohyblivá ramena, která drží chirurgické nástroje a kamerku. Konce ramen s nástroji se zavedou do těla pacienta a chirurg operuje tak, že tato ramena ovládá na dálku. Ramena se pohybují všemi směry a umožňují 360stupňový pohyb nástroje. Druhou částí robota je ovládací konzole. Chirurg u ní sedí, dívá se do průzoru, kde vidí 3D obraz snímaný kamerou uvnitř těla pacienta, a joystickem ovládá robotická ramena. Robotický systém naprosto eliminuje třes a vylepšuje pohyb chirurga. Třetí a čtvrtou část robotického systému tvoří přístrojová věž a operační stůl. Věž obsahuje nezbytné přístroje a počítačový systém. Stůl je s celým systémem plně synchronizovaný, takže i při zavedení chirurgického nástroje do těla pacienta jím lze pohybovat.


Robotické operace jsou miniinvazivní

Robotika patří mezi tzv. miniinvazivní zákroky, které umožňují provést stejný chirurgický výkon jako při klasické operaci, ale z minimálního přístupu (otevření těla). Pro pacienta je taková možnost zásadní výhodou. Rány vzniklé při robotické operaci jsou mnohem menší a odpadají problémy s jejich hojením. Rekonvalescence a návrat do běžného života jsou po robotickém zákroku velmi rychlé, zatímco po klasické operaci v nezanedbatelné míře hrozí komplikace, například výskyt kýly v jizvě, což si často vyžádá další chirurgický zákrok. Pacienti samozřejmě velmi pozitivně hodnotí také vynikající kosmetický efekt.

Robotické zařízení je v na Homolce využíváno chirurgy z několika oddělení, a to: urologie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, všeobecné chirurgiegynekologie.

Multioborovy roboticky sal