Naše služby

Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče

Pro pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.

Doškolovací aktivity

Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie.  Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě a  dvakrát ročně atestační zkoušky.

Vědecká, výzkumná a publikační činnost

Aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.

Veřejně osvětová činnost

Relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.

 

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

Doporučení pro léčbu bronchiálního astmatu (vydala Česká iniciativa pro astma)

Doporučený postup pro léčbu alergické rýmy (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu anafylaxe (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu alergenovou imunoterapií


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace