Naše služby

Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče

Pro pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.

Doškolovací aktivity

Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie.  Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě a  dvakrát ročně atestační zkoušky.

Vědecká, výzkumná a publikační činnost

Aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.

Veřejně osvětová činnost

Relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.

 

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

Doporučení pro léčbu bronchiálního astmatu (vydala Česká iniciativa pro astma)

Doporučený postup pro léčbu alergické rýmy (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu anafylaxe (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)

Doporučený postup pro léčbu alergenovou imunoterapií


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace